Skill Builder Akcelerátor: Rozvíjíme měkké dovednosti ve vaší škole!

Představujeme vám Skill Builder Akcelerátor, inovativní roční program navržený tak, aby vaše škola aktivně rozvíjela měkké dovednosti žáků. Společně budeme pracovat na vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje měkkých dovedností žáků vaší školy, proškolíme vaše zaměstnance a poskytneme jim metodickou podporu a online zdroje. Cílem programu je nejen otevřít cestu systematickému rozvoji měkkých dovedností, ale i dovést vaši školu k získání mezinárodního certifikátu Skills Builder.
Ve Skills Builder Akcelerátoru 2024-2025 se uvolnilo místo pro 1 školu!

Přihlásit se můžeme do 31.7.


Chcete se dozvědět víc?

Napište na email - sloufova@scholaempirica.org (Mgr. Romana Šloufová)
Podívejte se na záznam webináře - Skills Builder v kostce – Akcelerátor

Mám zájem

Skills Builder Akcelerátor 2024-2025

 • Roční program zaměřený na zavedení systematického rozvoje měkkých dovedností žáků do výuky na základních školách v České republice.
 • Pro školní rok 2024/2025 otevíráme dveře pro 20 vybraných základních škol. Buďte mezi prvními, kteří využijí jedinečnou příležitost posunout vzdělávání na novou úroveň.
 • Společně budeme pracovat na vytvoření dlouhodobě udržitelné strategie rozvoje měkkých dovedností žáků u vás ve škole.
 • Proškolíme vyučující, poskytneme vám metodickou podporu a prostor pro sdílení dobré praxe zapojených škol.  
 • Napojíte se na komunitu dalších Skills Leaderů v České republice, kteří přináší inovativní přístup k rozvoji měkkých dovedností do českých škol.
 • Během úvodního školení hlouběji proniknete do rozvoje měkkých dovedností, budete rozvíjet a reflektovat své vůdčí schopnosti a podporovat v rozvoji dovedností své kolegy.
 • Budete úzce spolupracovat s metodiky programu Skills Builder na vytvoření strategie rozvoje měkkých dovedností žáků ve vaší škole.

Co získá vaše škola?

 • Dlouhodobou strategii pro rozvoj měkkých dovedností žáků, které jsou klíčové pro úspěch ve škole a v životě.
 • Metodickou podporu a materiály pro pedagogy školy na 1 rok.
 • Mezinárodní certifikát Skills Builder na bronzové úrovni určený pro školy, které začínají systematicky rozvíjet měkké dovedností žáků na dobu 3 let.

Cena Akcelerátoru

Cena ročního programu Skills Builder Akcelerátor pro celou školu: 66.000 Kč

Možnosti financování programu:

 • Spolu/financování od zřizovatele, kraje
 • Šablony (OP JAK):

  • 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • 1.II/8 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ
  • 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
  • 1.II/11 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Termín přihlašování

 • do 31. července (zbývá poslední místo)

Vzdělávací plán Skills Builder

Vzdělávací plán Skills Builder poskytuje rámec pro systematický rozvoj měkkých dovedností. Sjednocuje jazyk pro popis měkkých dovedností, definuje jednotlivé dovednosti, jejich úrovně a cíle pro jejich rozvoj. Zároveň slouží jako nástroj pro sledování pokroku, protože pomáhá určit stávající úroveň dovednosti a identifikovat zónu dalšího rozvoje.
Každá dovednost je rozdělena do 16 kroků ve 4 úrovních. Pro každý krok je definován cíl, co by žáci měli při jeho zvládnutí umět, a jsou popsány dílčí znalosti a strategie, jak cíle dosáhnout a danou dovednost tak postupně rozvíjet.
vzdělávací plán skills builder

Zásady výuky měkkých dovedností

Z provedených výzkumů i praktických zkušeností ze stovek škol za posledních deset let jasně vychází, že pokud snaha o rozvoj měkkých dovedností žáků má být skutečně účinná, dovednosti musí být rozvíjeny soustavně a musí se na ně zaměřit pozornost, stejně jako u jazykové a matematické gramotnosti. Následující zásady výuky pomáhají strukturovat komplexní a účinný přístup, aby každý žák mohl během vzdělávání rozvíjet své měkké dovednosti na vysoké úrovni.
Vzdělávací plán Skills Builder vymezuje pojmy a cíle rozvoje dovedností. Je zaměřen na to, co je obsahem, pokud jde o rozvoj měkkých dovedností.
Zásady výuky potom poskytují informace, jak na to. Byly formulovány na základě desetiletého výzkumu a praktických zkušeností. Naplňování těchto Zásady výuky je pro školy vodítkem, jak efektivně uchopit rozvoj měkkých dovedností.
Šest zásad výuky měkkých dovedností metodiky Skills Builder:
V jednoduchosti je síla
Začněte včas a vytrvejte
Sledujte pokrok
Zaměřte se na konkrétní dovednost a krok
Dovednosti pravidelně procvičujte
Propojujte dovednosti se životem mimo školu
Mám zájem

Harmonogram

měsíc Aktivita Akcelerátoru Termíny
začátek května/
druhá polovina srpna
Úvodní školení (16 hod) prezenční
Školení pro sborovnu (90 min) online
2 termíny na výběr
výběr termínu dle vašich možností
září/říjen Strategická schůzka Skills Leaderů školy a metodika SB I. (60 min) online
Návštěva školy – hospitace
výběr termínu dle vašich možností
výběr termínu dle vašich možností
listopad Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online
Návštěva školy – hospitace
2 termíny na výběr
výběr z termínů
prosinec
leden
únor Strategická schůzka Skills Leaderů školy a metodika SB II. (60 min) online
Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online
výběr termínu dle vašich možností
2 termíny na výběr
březen Návštěva školy – hospitace výběr z termínů
duben Návštěva školy – hospitace
Inspiromat – sdílení pedagogů (180 min) prezenční
výběr z termínů
2 termíny na výběr
květen Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online 2 termíny na výběr
červen Strategická schůzka Skills Leaderů školy a metodika SB III. (60 min) online výběr termínu dle vašich možností
červenec – srpen Získání certifikátu Skills Builder konec srpna
Platnost certifikátu na 3 školní roky
1. rok Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online termíny na výběr
2. rok Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online termíny na výběr
3. rok Inspiromat – sdílení pedagogů (90 min) online termíny na výběr

Certifikace

Certifikace úrovně rozvoje

Pro školy, které začínají
systematicky rozvíjet měkké dovednosti žáků.

 • Vyučující začínají používat doporučení ze Vzdělávacího plánu a zásad výuky Skills Builder.
 • Vyučující začínají používat společný jazyk pro rozvoj měkkých dovedností.
 • Vyučující začínají systematicky plánovat rozvoj měkkých dovedností.

Pro školy, kterým se daří systematicky rozvíjet měkké dovednosti většiny žáků.

 • Vyučujícím se daří používat doporučení ze Vzdělávacího plánu a zásad výuky Skills Builder.
 • Většina vyučujících používá společný jazyk pro rozvoj měkkých dovednosti.
 • Systematický rozvoj měkkých dovedností se stává součástí vzdělávacího programu školy.

Pro Školy, kde je systematický rozvoj měkkých dovedností běžnou součástí vzdělávání všech žáků.

 • Všichni vyučující běžně používají doporučení ze Vzdělávacího plánu a zásad výuky Skills Builder.
 • Všichni vyučující mají kompetence rozvíjet měkké dovednosti žáků.
 • Systematický rozvoj měkkých dovedností je nedílnou součástí vzdělávacího programu školy.

Reference

"Skills Builder patří i do tělocviku. Měkké dovednosti usnadňují fungování skupiny (společnosti) a to je přesně to, co ve většině aktivit v tělocviku potřebujeme. Při sportovních hrách jako takových také rozvíjíme měkké dovednosti a i na jejich zvládnutí závisí výkon družstva a jeho úspěšnost při řešení úkolů."
Mgr. Lenka Janková, ZŠ a MŠ Lubná
“Důvěru v efektivitu Skills Builderu mám ještě o něco větší než na začátku. Když vidím, jak rychle děti vplouvají do aktivit a jak rychle se dostavuje efekt, jsem příjemně překvapená.”
Mgr. Gabriela Kapsová, ZŠ a MŠ Lubná
„Důvěra ve Skills Builder je obrovská. U dětí je vidět neuvěřitelný pokrok v jednotlivých dovednostech a jejich zdokonalování.
Nadpředmětový rozvoj dovedností při akcích jako je vánoční jarmark, velikonoční jarmark, projekt o vesmíru apod. dává jak vyučující, tak dětem smysl. Děti jsou aktivnější, samy se na leccos doptávají, jsou motivované. Zásadní je nastavení vyučujícího a jeho zvědomování dětem jejich konkrétních pokroků - Skills Builder napomáhá formativnímu učení.“
Mgr. Šárka Topinková, ZŠ Norská, Kladno
“Informatika je jedním z předmětů, kde je nácvik a prohlubování měkkých dovedností snadné. Většina úkolů a zadání žáci plní ve dvojicích, takže s jednotlivými dovednostmi pracují neustále.”
Mgr. Iveta Schořálková, ZŠ Norská, Kladno

FAQ

Jaké měkké dovednosti rozvíjí?
Program se zaměřuje na 8 základních měkkých dovedností: schopnost naslouchat, prezentační dovednosti, schopnost řešit problémy, kreativní myšlení, pozitivní nastavení, cílevědomost, vůdčí schopnosti a týmovou práci.
Proč je rozvoj měkkých dovedností důležitý?
Měkké dovednosti jsou klíčové pro úspěch v dnešním světě. Pomáhají žákům lépe se adaptovat na změny, efektivněji komunikovat, pracovat v týmech a plně rozvinout svůj talent i svou osobnost. Skills Builder pomáhá rozvíjet 8 dovedností, které jsou univerzální a přenositelné do jakékoliv běžné pracovní i životní situace a umožňují nám rychle se naučit další specializované dovednosti.
Jaké jsou přínosy programu pro naši školu?
Vaše škola získá jasně definovanou strategii pro rozvoj měkkých dovedností, profesionální rozvoj pro pedagogy a přístup k bohatým online zdrojům. Program vede k získání mezinárodního certifikátu Skills Builder, což zvýší prestiž vaší školy.
Jaký je časový rámec programu?
Program je navržen jako roční cyklus, během kterého pracujeme s vaší školou na všech aspektech zavedení a rozvoje měkkých dovedností.
Je program přizpůsobitelný specifickým potřebám naší školy?
Ano, Skills Builder Akcelerátor je flexibilní a přizpůsobí se specifickým potřebám a cílům vaší školy, aby byl co nejúčinnější.
Jaký je proces získání mezinárodního certifikátu Skills Builder?
Na třech strategických schůzkách Skills Leader školy a metodik Skills Builder společně vytváření strategii implemetace šesti zásad výuky měkkých dovedností do praxe školy. Vodítkem pro její utváření je naplnění kriterií pro jednotlivé zásady. Certifikát Skills Builder obdrží škola na základě předložených důkazů o naplnění kriterií zásad stanovených pro danou úroveň certifikace. Více o procesu získání mezinárodního certifkátu a podobě kriterií se dozvíte v Průvodci Akcererátorem a certifikací Skills Builder.
Jakým způsobem probíhá školení pedagogů?
Školení je kombinací osobních setkání, online webinářů a interaktivních workshopů, které jsou vedeny zkušenými lektory. Pedagogové se naučí, jak efektivně začlenit rozvoj měkkých dovedností do svých vyučovacích hodin.
Jaké zdroje a materiály budou školám poskytnuty?
Naučíme vás naplno využít metodický portál s bohatými zdroji, včetně vzdělávacích materiálů, návodů, aktivit a dalších nástrojů pro podporu výuky měkkých dovedností.
Je program Akcelerátor Skills Builder vhodný pro všechny typy základních škol?
Ano, program je navržen tak, aby byl vhodný pro různé typy a velikosti základních škol a lze jej přizpůsobit specifickým potřebám každé školy.
Jak můžeme program zahájit v naší škole?
Pro zahájení programu Akcelerátor Skills Builder nás prosím kontaktujte prostřednictvím našeho webového formuláře nebo telefonicky. Rádi s vámi projednáme další kroky a odpovíme na jakékoli další dotazy.
Máte-li další dotazy nebo potřebujete více informací, neváhejte se na nás obrátit. Jsme zde, abychom vám pomohli připravit vaše žáky na budoucnost.
Mgr. Romana Šloufová
sloufova@scholaempirica.org

608 409 347

Mám zájem