Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 by žáci měli umět vyřešit nějaký jednoduchý problém podle pokynů dospělého. 

Dílčí cíle kroku

Řídit se jednoduchými pokyny tak, že opakují, co vidí. 

S pomocí vyřešit problém podle pokynů. 

Vysvětlit, jak jim k vyřešení problému může pomoct řídit se něčími pokyny. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit, co znamená „řídit se pokyny“ a jak jim to může pomoct vyřešit nějaký problém. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, co jsou to pokyny: „Pomocí pokynů nám někdo říká nebo ukazuje, jak máme něco udělat. Mohou nám pomoct vyřešit nějaký problém nebo se podle nich můžeme naučit něco dělat.“ 

Vysvětlete jim, že pokyny mohou být obrázkové, písemné, nebo nám je může někdo říkat. 

Uveďte žákům příklady toho, kdy nám mohou pokyny pomoct vyřešit nějaký problém: „Například recepty jsou vlastně pokyny, které nám říkají, jak něco upéct nebo uvařit. Mapa, na které nám někdo vyznačí, kudy máme jít, jsou zase pokyny, které nám pomohou dostat se na nějaké místo.“ 

Názorně žákům předveďte, jak se dá pomocí pokynů vyřešit nějaký problém: „Mám ten problém, že neumím nakreslit obličej. Budu se proto řídit pokyny, které mi řeknou, jak na to. [Čtěte]: Nejdřív nakreslete kruh. Potom do něj nakreslete dva malé kroužky, to budou oči. Potom trojúhelníček, to bude nos. Nakonec půlměsíček, to bude pusa.“ 

Zdůrazněte, že důležité je řídit se pokyny ve správném pořadí. Pro příklad uveďte třeba přípravu obloženého chlebíčku: „Co by se stalo, kdybychom na chlebíček nejdřív položili nakrájené vajíčko, a až potom ho chtěli namazat máslem?“

Procvičování


1. Zahrajte si „na semafor“. Zelená může např. znamenat „Utíkejte!“, červená „Zastavte se!“ a oranžová „Utíkejte na místě!“. Žáci mají za úkol řídit se pokyny. Nejdřív jim předveďte, jak budou pokyny vypadat (mohou být slovní nebo vizuální) a co mají udělat, když je uvidí nebo uslyší. 

2. Uspořádejte si hodinu vaření a podle jednoduchých pokynů např. ozdobte pizzu nebo připravte obložený chlebíček. 

3. Dejte žákům za úkol vyřešit jednoduché hlavolamy podle obrázků, na nichž už jsou vyřešené, které jim poslouží jako pokyny. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Zdůrazňujte žákům příklady každodenních problémů, které běžně řešíme pomocí pokynů. 

2. Chvalte žáky, když se jim povede vyřešit nějaký problém podle pokynů nebo popsat vám postup, jakým nějaký problém řešili. 

3. Když zadáváte žákům nějaký nový úkol, ukažte jim nejdřív, jak vypadá, když je vyřešený. Vyřešený úkol jim poslouží jako vizuální pokyny. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pozorujte, jak žáci řeší nějaký problém podle pokynů. Řídí se jimi ve správném pořadí a nic nevynechávají? 

Vyzvěte žáky, aby vám popsali, jak vyřešili nějaký problém a jak jim v tom pomohlo řídit se pokyny

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework