Schopnost řešit problémy

V několika prvních krocích se žáci učí popsat nějaký svůj jednoduchý problém a poznat, že potřebují pomoc s jeho řešením. Když už umějí problémy identifikovat, začínají se učit, jaké strategie jim pomohou jednoduché problémy vyřešit.

V dalších krocích si osvojují schopnost rozpoznat složitější problémy, rozdělit si je na menší části a poté navrhnout různá možná řešení.

Od kroku 11 se žáci zaměřují na komplexnější procesy, které umožňují řešit složité problémy. Nakonec si osvojí také dovednost různé způsoby řešení problémů hodnotit.

Text Link

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou rozpoznat jednoduchý problém a požádat dospělého, aby jim pomohl s jeho řešením. 

V předchozím kroku se naučili rozpoznat, že k vyřešení nějakého problému potřebují pomoc dospělého, vyhledat vhodnou dospělou osobu a o pomoc si říct. 

V tomto kroku si mají především osvojit slovní zásobu, která se s problémy pojí, naučit se jasně formulovat, jaký mají problém, a požádat o pomoc různé lidi. 


Dílčí cíle kroku

Definovat, co je „jednoduchý problém“ a „řešení“. 

Rozpoznat, že mají nějaký problém. 

Umět určit, koho mohou poprosit o pomoc, včetně spolužáků. 

Výuka kroku

Žáci už by si měli bez problémů dokázat říct o pomoc. V tomto kroku jde hlavně o to, aby si osvojili slovní zásobu, která se s tématem problémů pojí, a uměli „problém“ jasně definovat. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Za pomoci příkladu si definujte, co je to „jednoduchý problém“: „něco, co nám dělá nějaké potíže a potřebujeme to napravit. Problém může být třeba to, když nemůžeme najít tenisky, protože kvůli tomu nemůžeme jít ven sportovat nebo si hrát.“ 

Definujte si, co je to „řešení“: „způsob, jak problém napravit. Např. když jsou naším problémem ztracené tenisky, řešení bude je najít.“ 

Vysvětlujte dále: „Máme-li nějaký jednoduchý problém, bývá většinou jednoduché i najít jeho řešení. Přesto je někdy potřeba poprosit někoho o pomoc.“ 

Zdůrazněte žákům: „Když někoho prosíme o pomoc s nějakým svým jednoduchým problémem, je potřeba přesně mu popsat, v čem problém spočívá, a zkusit navrhnout řešení.“ 

Ukažte žákům obrázky lidí, kteří mají nějaké jednoduché problémy. Např. nemohou jít dál, protože je uprostřed cesty louže, nedosáhnou na něco, co je uloženo moc vysoko, nebo jim ze zahrady utíká pes. Předveďte, jak byste jeden z těchto problémů a možné řešení popsali následujícím způsobem: „Je problém, že pes utíká ze zahrady, protože by se mohl ztratit nebo nějak poranit. Řešením je postavit okolo zahrady plot.“

Procvičování

1. Uspořádejte diskuzi celé třídy o problémech, se kterými se žáci už někdy setkali. Nejdřív popište nějaký svůj problém. Např.: „Píchnul jsem kolo.“ Popište problém a vysvětlete, co bylo potřeba udělat. Vyjmenujte různá řešení, která vás v té chvíli napadala. Následně vyzvěte žáky, aby jeden po druhém také popsali nějaký svůj problém. 

2. Vyprávějte nebo přečtěte žákům příběh, v němž musí nějaká postava překonávat různé problémy, a následně se žáků zeptejte, s čím měla tato postava potíže. Učte se tím, jak problémy identifikovat. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli, co bylo v těchto situacích potřeba udělat a jaká různá řešení postava vyzkoušela. (Pro menší děti můžete využít např. pohádku O perníkové chaloupce). 

3. Rozdělte žáky do týmů po 4 a každému týmu dejte troje noviny. Označte v místnosti startovní čáru a cílovou čáru. Řekněte žákům, že mezi startem a cílem je moře a plavou v něm žraloci, takže se tam nesmí dotknout země. Týmy se musí dostat přes moře do cíle jen po novinových papírech. Ještě, než hra začne, vyzvěte žáky, aby v týmu prodiskutovali, jaký mají problém (že se nesmí dotknout země). Pak nechte týmům 5 minut na to, aby problém zkusily vyřešit. Nakonec je vyzvěte, aby popsaly, jaké bylo jejich řešení. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Uvádějte třídě příklady toho, kdy žáci v různých situacích správně rozpoznali nějaký problém. Pochvalte a odměňte je za to. 

2. Při čtení knížek, příběhů a dalších aktivitách s žáky si všímejte různých problémů, kterým čelí postavy. Vyzvěte žáky, aby to samé dělali i ve volném čase. 

3. Znovu si zahrajte „na moře se žraloky“ a vyzvěte žáky, aby vymysleli nová řešení. Změňte pravidla (zvětšete/zmenšete týmy, dejte jim méně papírů) a nechejte žáky, aby se podle toho zařídili.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby ústně nebo písemně definovali klíčové pojmy „jednoduchý problém“ a „řešení“. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při diskuzích zaměřených na rozpoznávání problémů. 

Pozorujte, jak se žákům daří vymyslet řešení při hře „na moře se žraloky“.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework