Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou rozpoznat, že je něco pro ně těžké, a říct to dospělému. 

Dílčí cíle kroku

Zkoušet nové věci. 

Dokončit aktivitu, kterou začali. 

Vědět, že některé aktivity jsou těžší než jiné. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit, že je důležité zkoušet nové věci. Je potřeba, aby si uvědomili, že pro každého z nás je občas něco těžké, když ale vytrváme a budeme tuto věc trénovat, může být pro nás časem snadnější. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Uveďte žákům příklady nějakých nových věcí, které jste v poslední době vyzkoušeli. Např.: „Letos jsem na dovolené vyzkoušela potápění. Nikdy jsem to nedělala, takže jsem z toho byla trochu nervózní, ale nakonec to byla opravdu legrace.“ Zeptejte se žáků, co nového vyzkoušeli nedávno oni. 

Vysvětlete, že nové věci mohou být někdy náročné a můžeme mít chuť je vzdát, vyplatí se ale vytrvat a to, co jsme 

začali, dokončit. Např.: „Když se začínáme učit jezdit na kole, je to pro nás nejdřív opravdu těžké. Musíme to zkoušet znovu a znovu, potom se nám to ale začne dařit a nakonec je pro nás jízda na kole úplně snadná.“ 

Na základě nějaké pohádky s žáky diskutujte o tom, že nové věci mohou být těžké, ale je velice důležité vytrvat a nevzdávat je (např. můžete využít úryvek z Broučků o tom, jak se Brouček učil létat).

Procvičování

1. Zadejte žákům několik jednoduchých úkolů, za jejichž splnění dostanou hvězdičku (např. složit jednoduché puzzle, ochutnat nějaké ovoce, které ještě nikdy nejedli, postavit věž z 10 kostek nebo nakreslit obrázek pomocí spojování bodů). Za každou splněnou aktivitu jim dejte hvězdičku a zeptejte se, jestli pro ně byla lehká nebo těžká. 

2. Zadejte žákům tentokrát o něco těžší úkoly (např. sníst misku hrášku hůlkami, postavit věž ze špaget a marshmallows, skákat 1 minutu přes švihadlo). Během aktivit se žáků ptejte, jestli jsou pro ně lehké nebo těžké (nebo mohou ukázat palec nahoru/dolů). 

3. Ukažte žákům obrázky běžných činností (např. stříhání nůžkami, vybarvování obrázku, psaní nebo počítání). Zeptejte se žáků, která jim připadá nejlehčí a která nejtěžší. Celé třídě na tom vysvětlete, že každému připadá lehké a těžké něco jiného.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vytvořte si ve třídě nástěnku, na kterou budete zaznamenávat, co nového žáci vyzkoušeli (např. pomocí fotek s popisky). Ukažte jim příklady (z různých oblastí života). 

2. Když si všimnete, že některý z žáků zkusil něco nového a nevzdal to, pochvalte ho a řekněte o tom ostatním. 

3. Na konci dne si s celou třídou povídejte o tom, jestli vyzkoušeli (a případně i dokončili) něco nového, a vyzvěte je, aby vám řekli či ukázali, jestli to bylo lehké nebo těžké.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Jak dobře si žáci dokážou uvědomit a vyjádřit, že je pro ně něco těžké, můžete zjistit, když se jich při různých aktivitách na to budete ptát. Žáci mohou odpovídat slovy, gesty nebo ukazovat na nějakou vizuální pomůcku. 

Pozorujte, jestli se žáci zapojují do nových aktivit, dokážou u nich vytrvat a dokončit je.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework