Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci vědí, jak si stanovit jednoduchý, rozumný cíl s pomocí dospělého. 

V předchozím kroku se naučili vyhledávat příležitosti vyzkoušet si něco náročného, protože je to možnost něco nového se naučit. 

V tomto kroku mají pochopit, jak si nejen hledat nové výzvy a příležitosti, ale také jak si stanovovat konkrétní cíle.

Dílčí cíle kroku

Vědět, co znamená „zvládnutelný“ a „jednoduchý cíl“. 

S pomocí si umět zvládnutelný cíl stanovit. 

Výuka kroku

Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že stanovovat si cíle je užitečné pouze tehdy, když jsou pro nás náročné a někam se díky nim posuneme. Proto je dobré začít tím, že se žáci zamyslí, co je pro ně náročné. Následně si mohou s vaší pomocí zkoušet stanovovat různé cíle v různých kontextech. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená „zvládnutelný“: „něco, co můžeme dokázat.“ 

Definujte si, co je to „jednoduchý cíl“: „něco jednoduchého, co bychom rádi dokázali.“ 

Vysvětlete, že je důležité stanovovat si zvládnutelné cíle, to ale ještě neznamená, že pro nás budou úplně snadné. Např.: „Představte si, že vaším cílem je naučit se péct dort, což jste ještě nikdy nedělali. Zvládnutelným cílem by bylo třeba upéct jednoduchý čokoládový dort, ale ne 12patrový duhový dort s různými příchutěmi.“ 

Uveďte žákům jako příklad různé jednoduché cíle, které jste si někdy stanovili vy: „Ve sportu jsem si stanovil cíl naučit se jógovou stojku na rukou, doma jsme si s rodinou stanovili cíl netrávit tolik času u počítače a telefonu a víc si spolu povídat.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek podle úrovně, které dosahují v určitém předmětu nebo činnosti, např. v matematice či ve fotbale (tak, aby v jedné skupince byli žáci zhruba stejné úrovně). Zeptejte se jich, co jim v tomto předmětu/činnosti jde dobře a co je pro ně náročné. Dejte jim na výběr z několika zvládnutelných cílů. Vyzvěte je, aby vysvětlili, proč si vybrali právě tento cíl a proč je podle nich pro ně zvládnutelný. Následně si zvolený cíl mohou zaznamenat někam, kde si ho později budou moct připomenout (např. do notýsku na zaznamenávání cílů). 

2. Ukažte si, co znamená „zvládnutelný“, na příkladech realistických a nerealistických cílů. Např.: „Naučit se plést a potom uplést šálu“ vs. „naučit se plést a potom do konce příštího týdne uplést dárky pro všechny své kamarády.“ Vyzvěte žáky, aby určili, které z cílů jsou zvládnutelné a které ne a proč. 

3. Napište na tabuli různé příklady situací, kdy někomu něco jde dobře, ale nějaká související věc je pro něj náročná. Např.:„Petr umí velice dobře násobky šesti až do hodnoty 5 x 6, ale nemůže si zapamatovat, kolik je 11 x 6.“ Vyzvěte žáky, aby navrhli jednoduché, zvládnutelné cíle, které si lidé například mohou stanovit. Např.: „Petr si může stanovit cíl naučit se násobky šesti až do hodnoty 12 x 6.“ Jejich nápady okomentujte, případně navrhněte vylepšení.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Na konci hodiny nebo aktivity žáky vyzvěte, aby si sami (ústně nebo písemně) stanovili cíl na příští hodinu. Stanovené cíle okomentujte a případně upravte tak, aby byly zvládnutelné.

2. Uprostřed probírání nějaké látky se každého žáka samostatně zeptejte, co je na ní pro něj zatím snadné a co náročné. Navrhněte mu 2–3 cíle a nechte ho vybrat si ten, který mu připadá zvládnutelný. 

Pracujete-li s velkou skupinou, můžete to udělat i hromadně pro všechny.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby písemně nebo ústně definovali pojmy „zvládnutelný“ a „jednoduchý cíl“. 

Sledujte, jak se žákům daří stanovovat si vlastní cíle a jak reagují na vaši zpětnou vazbu.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework