Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 žáci vědí, jak to vypadá, když se „snaží, jak nejlépe umí“, a jsou po takovém snažení na sebe hrdí. 

V předchozím kroku se naučili, co „snažit se, jak nejlépe umím“, znamená všeobecně a že se díky tomu můžeme zlepšovat. 

V tomto kroku se naučí vyvíjet úsilí v různých kontextech a být za to na sebe pyšní. 

Dílčí cíle kroku

V různých kontextech ukázat, že se snaží, jak nejlépe umí. 

Ukázat, že když se snažili, jak nejlépe uměli, jsou na sebe hrdí.

Výuka kroku

V této fázi by už žáci měli chápat, co „snažit se, jak nejlépe umím“, znamená. V tomto kroku se mají naučit vyjádřit, že jsou sami na sebe pyšní. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte žákům, že „snažit se, jak nejlépe umím“, znamená pro každého něco jiného podle toho, co komu připadá náročné. 

Definujte si, co znamená „být na sebe pyšný“: „mít sám ze sebe radost, protože se mi něco povedlo.“ 

Uveďte žákům nějaké příklady toho, kdy jste se sami snažili, jak nejlépe jste uměli, a byli pak na sebe pyšní. Např.: „Jsem pyšná na tento obrázek, který jsem namalovala, protože mi to trvalo hodně dlouho a řekla bych, že se mi opravdu povedl.“ 

Aby si žáci mohli lépe představit, jak vypadá velké úsilí v různých kontextech, vysvětlete jim to na různých školních předmětech a mimoškolních aktivitách. Např.: „Např. při tanci může ‚snažit se, jak nejlépe umím‘, znamenat třeba to, že se pilně snažím zapamatovat si nové kroky a pak je bezchybně zatančit.“

Procvičování

1. Při společné diskuzi se žáků zeptejte, kdy se jim něco podařilo a byli za to na sebe pyšní. 

2. Upravte předchozí aktivitu tím, že se žáků zeptáte na konkrétní předmět / téma / aktivitu. Např.: „Lucko a Sáro, za co jste na sebe byly pyšné dnes v tělocviku při fotbale? Tome a Mikuláši, za co jste na sebe byli tento měsíc pyšní v přírodovědě?“ 

3. Můžete se konkrétně zaměřit na oblast, o níž víte, že je pro daného žáka náročná nebo ho moc nebaví. Při různých aktivitách dělejte pauzy, kdy žáky přerušíte v jejich činnosti a vyzvete je, aby se zamysleli, jestli se snaží, jak nejlépe umí, a uvědomili si, jak se díky tomu cítí.


Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Každý den nebo každou hodinu určete nějakého žáka, který bude dělat „povzbuzovače“. Jeho úkolem bude povzbuzovat ostatní, aby se snažili, jak nejlépe umí. 

2. Po dokončení různých aktivit dávejte žákům za úkol ohodnotit svou práci počtem bodů (1–5) a popsat ji nějakým slovem, které vyjadřuje, do jaké míry jsou na sebe pyšní. 

3. Na konci hodiny, dne nebo týdne se žáků zeptejte na to, co se jim v rámci aktivit, které jste dělali, nejvíc povedlo. Úspěchy nějak vizuálně zaznamenejte.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pro zhodnocení tohoto kroku můžete využít různé metody, kterými běžně kontrolujete, zda žáci něčemu rozumí. 

Dále můžete: 

Zkontrolovat, jestli to, jak si žáci sami zhodnotili své úsilí, odpovídá vašemu pozorování a hodnocení.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework