Cílevědomost

Prvních několik kroků výuky této dovednosti je zaměřeno na schopnost vynaložit úsilí: žáci se dozvědí, proč je to důležité a jak to v jejich případě může vypadat.

V další fázi si osvojí schopnost plánování: naučí se, jak si cíle nastavit a rozložit si je na dílčí kroky. V následující části budou pracovat na schopnosti reflexe a využití zpětné vazby od ostatních.

V posledních krocích se naučí stanovovat si dlouhodobé cíle a efektivně sledovat, jak postupují v jejich plnění.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 si žáci dokážou sami stanovovat cíle, které jim poskytnou příležitost vyzkoušet si něco, co je pro ně náročné. 

V předchozím kroku se žáci naučili stanovit si jednoduchý, zvládnutelný cíl s pomocí učitele nebo jiného dospělého. 

V tomto kroku se naučí stanovovat si cíle sami. 

Dílčí cíle kroku

Uvědomovat si, co je pro ně náročné, a chápat, jak to souvisí s možností stanovit si nějaký cíl. 

Samostatně si stanovit nějaký cíl.

Výuka kroku

V kroku 6 už se žáci mají naučit stanovovat si cíle sami. Proto je potřeba dát jim víc prostoru – vaším úkolem bude pouze je správně směrovat a dávat jim zpětnou vazbu. 

Problémem ze začátku může být, že si žáci budou stanovovat cíle, které nejsou pro jejich záměr vhodné nebo pro ně nejsou zvládnutelné. 

Vaše zpětná vazba by měla být konkrétní, soustřeďte se na to, co se jim povedlo a co by se dalo zlepšit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zkontrolujte, jestli si žáci pamatují definici pojmů „zvládnutelný“ a „jednoduchý cíl“ z kroku 5. 

Připomeňte jim, jak si stanovili nějaký cíl s pomocí dospělého. Např.: „Minulý týden jste si v tělocviku stanovili cíl uběhnout okruh za konkrétní čas.“ To jim pomůže znovu si uvědomit, jaké cíle jsou pro ně zvládnutelné. 

Definujte si, co znamená „samostatně“: „dělat něco sám, bez pomoci někoho dalšího.“ Ujistěte žáky, že i když budou pracovat samostatně, dáte jim vždy zpětnou vazbu, aby věděli, jak se jim to daří. 

Uveďte žákům příklady cílů, které jste si sami stanovili, abyste se v něčem zlepšili. Např.: splnit nějaký předmět na univerzitě, získat titul. Vysvětlete, jak jste při tom uvažovali: „Stanovil jsem si cíl studovat rok na zahraniční univerzitě. Věděl jsem, že to bude náročné, protože se budu muset naučit dobře cizí jazyk, ale právě to byla velká výzva.“

Procvičování

1. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad tím, kdy jim stanovil nějaký cíl někdo jiný. Zeptejte se jich, jak tento cíl souvisel s něčím, co pro ně bylo náročné. 

2. Dejte žákům za úkol samostatně se zamyslet nad různými příklady situací, v nichž je pro někoho něco náročné. Vyzvěte je, aby napsali pro každou z těchto osob jednoduchý cíl, který jí umožní se v náročné věci zlepšit. Např.: „Pro olympijskou plavkyni je náročné plavat na dlouhé vzdálenosti. Může si proto stanovit cíl uplavat minimálně dvakrát týdně alespoň 1 km.“ 

3. Zadejte žákům (ve skupinkách nebo samostatně) nějaký náročný úkol. Např. napsat krátký text určitého žánru, který dobře neznají, nebo postavit nějakou konstrukci ze špaget a marshmallows. Po splnění úkolu se jich zeptejte na dvě věci, které jim šly dobře, a jednu věc, v níž by se rádi zlepšili. Dejte jim za úkol stanovit si zvládnutelný cíl, který jim k tomu pomůže, a řekněte jim, že za týden si úkol zopakujete.

4. Dejte žákům za úkol stanovit si několik novoročních předsevzetí.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Dejte žákům za úkol si stanovené cíle někam zaznamenávat, aby mohli sledovat, jak se jim daří je plnit. Pokládejte jim otázky, které je nasměrují ke správnému uvažování: „Když se vám 

povedlo nějakého cíle dosáhnout, co si myslíte, že vám k tomu pomohlo? Museli jste některý stanovený cíl změnit? Proč?“ 

2. Každý týden žáky vyzvěte, aby celé třídě řekli, jaké cíle si stanovili. Dejte jim zpětnou vazbu, případně vyzvěte ostatní, aby stanovené cíle také okomentovali. 

3. Chvalte žáky, když se jim podaří stanovit si cíl, který jim umožní vyzkoušet nějakou výzvu: „Chválím Aničku že si dala za cíl přečíst knížku od Boženy Němcové, protože obyčejně si vybírá knížky, které nejsou psány tak složitým jazykem.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co znamená „samostatně si stanovit nějaký cíl“, a uvedli příklad. 

Dejte žákům za úkol ústně nebo písemně si navzájem zhodnotit, jaké cíle si stanovili (mohou např. hodnotit, jak zvládnutelné nebo jak náročné spolužákovy cíle jsou). Zároveň tím ukážou, jak dobře stanovování cílů pochopili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework