Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 si žáci umějí představit něco nereálného (zatím jen takové koncepty, které znají z reálného života).

Dílčí cíle kroku

Umět si představit nějaké imaginární místo nebo věc. 

Připojit se k něčí imaginární hře.

Předvádět věci, které znají.

Výuka kroku

Výuka tohoto kroku má dvě fáze. Zaprvé je potřeba si definovat, co je to „představivost“, a zadruhé se naučit uplatňovat ji při předvádění různých konceptů/scének. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co to znamená „něco si představovat“: „Něco si představovat znamená něco si vymyslet a v duchu to vidět před očima.“ 

Názorně předveďte, jak si představit nějaký předmět, zvíře nebo osobu. „Pojďme zapojit představivost. Zavřete oči a zkuste si představit, že se díváte na krásné chlupaté koťátko. Jakou má barvu? Můžete ho pohladit? Že si ho představujeme, znamená, že děláme, že existuje, i když ve skutečnosti neexistuje.“ 

Názorně předveďte, jak si představit nějaké místo, které známe. „Budeme si představovat, že jsme u moře. Zavřete oči a představte si, že stojíte na pláži. Co tam vidíte? Co slyšíte?“ 

Vysvětlete žákům, jak můžeme pomocí představivosti dělat, že jsme někdo jiný nebo někde jinde – říká se tomu předvádění. „Představte si, že se brouzdáte v moři. Udělejte, že si zouváte boty. A teď dělejte, že kopete do vody a cákáte kolem sebe.“

Procvičování

1. Čtěte si pohádky, říkejte říkanky a zpívejte písničky, při kterých si mají děti něco představit a předvádět, např. „Kolo, kolo mlýnský“, „Zlatá brána“ nebo „Brambora“. 

2. Abyste představivost dětí podpořili, nabídněte jim převleky a rekvizity z různých prostředí, která znají. Např. dejte do pískoviště kyblíčky, lopatky a mušle a dělejte, že jste u moře, nebo dětem dejte dětskou pokladnu, peníze a košík, aby mohly předstírat, že nakupují. Předveďte jim, jak rekvizity použít, a vybídněte je, aby předváděly samy. 

3. Zahrajte si „Hádej, kdo jsem?“ – jeden z žáků bude předvádět nějaké zvíře a ostatní musí hádat jaké.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když si s žáky čtete pohádky a příběhy, občas se na chvilku zastavte a vyzvěte je, aby si zkusili představit a řekli vám, co se bude dít dál. 

2. Vyzývejte žáky, aby při poslechu písniček předváděli, co se v nich odehrává. 

3. Vytvořte žákům různá prostředí, kde si mohou představovat a předvádět různé věci. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• V tomto kroku nejlépe funguje slovní hodnocení a zpětná vazba. 

• Vyzvěte žáky, aby vám vysvětlili, co zrovna předstírají, že jsou nebo dělají. Je na nich vidět, že si umějí představit imaginární předměty a prostředí? 

• Pozorujte, jak si žáci společně hrají a předvádějí různé věci. Umějí si představit něco, co vymyslel někdo jiný, a k jeho hře se připojit? Dokážou předvést věci, které znají?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework