Kreativní myšlení

V několika prvních krocích se žáci učí, jak funguje představivost a jak s její pomocí něco vyjádřit. Následně pracují na tom, aby dokázali čím dál tím sebejistěji zapojovat představivost při vymýšlení kreativních nápadů, zatím s pomocí učitele nebo na základě už existujících myšlenek.

Od kroku 6 zjišťují, k čemu se jim kreativní myšlení může hodit v různých oblastech života.

V další fázi se učí samostatně i ve skupině podporovat kreativitu pomocí různých strategií. Nakonec si osvojují schopnost různé strategie pro podporu kreativního myšlení hodnotit a posoudit, které nejlépe fungují pro ně samotné.

Text Link

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou zapsat, nakreslit nebo jinou formou vyjádřit, co si představují. 

V předchozím kroku se naučili vysvětlit, co znamená něco si představit, poznat, že si něco představují, a popsat co. 

V tomto kroku se mají naučit především vyjádřit, co si představují, jinak než ústně.

Dílčí cíle kroku

Nakreslit, zapsat nebo nahrát (pomocí elektronického zařízení) nějakou představu. 

Zahrát nebo vlastním tělem předvést nějakou představu.

Výuka kroku

V tomto kroku je hlavní žákům vysvětlit, že to, co si představují, mohou vyjádřit různými způsoby, a názorně jim to předvést. 

Problémy, se kterými se můžeme v tomto kroku setkat: stydlivost (žáci se stydí vyjádřit, co si představují), nedostatečné sebevědomí (žáci si dost nevěří v představivosti nebo v daném způsobu vyjadřování, např. psaní či kreslení). 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům rozdíl mezi tím, když si něco jen představují a když svou představu nějak vyjádří: „Když si něco jen představujete, vidíte to ve své hlavě jenom vy sami. Když ale nějakou svou představu nějak vyjádříte, znamená to, že ji uvidí i ostatní – např. ji napíšete či nakreslíte na papír, nebo nějak předvedete.“ 

Popište žákům, jakými různými způsoby můžeme to, co si představujeme, vyjádřit: můžeme to nakreslit, napsat, nahrát, zahrát nebo jinak pomocí svého těla předvést (např. výrazem obličeje, jako „živá socha“). Můžete si všechny způsoby vyvěsit na nějaké viditelné místo nebo použít nějakou jinou pomůcku, která je žákům vždy připomene. 

Předveďte, jak se dá to, co si představujeme, vyjádřit kreslením: nakreslete na tabuli, jak si představujete ideální domeček v mracích. Popisujte při tom, jak si v mysli představujete jeho různé části, a vysvětlete žákům, že obrázek nemusí být dokonalý.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a zeptejte se jich např.: „Jaké to je, letět vesmírným autem na Měsíc?“ nebo „Jak to vypadá, když se tancuje ve vesmíru?“ Nechte žákům chvíli na to, aby se ve dvojicích poradili, a pak je vyzvěte, aby spolu předvedli, jak to asi vypadá. 

2. Vyzvěte žáky, aby si představili zbrusu novou raketu, kterou mají letět do vesmíru. Nechte jim chvilku, aby se zamysleli, jak jejich raketa vypadá (např. jakou má barvu, okna, sedačky, křídla...). Potom jim zadejte různé způsoby, jak svou představu vyjádřit (např. raketu postavit z kostek, vymodelovat z plastelíny, z prázdných krabiček, lahví apod., nakreslit ji, sestavit ve 2D z výstřižků nebo třeba předvést její start). 

3. Znovu žákům vyprávějte nějakou pohádku, aktualitu apod., kterou už slyšeli. Zeptejte se žáků: „Jak byste se cítili, kdybyste byli [jméno postavy]? Předveďte to... 

a) obličejem (pomocí výrazů tváře: úsměvem, zamračením...).“ 

b) celým tělem (postojem nebo pohybem: běháním, skákáním, spadnutím na zem...).“ 

c) jen jednou rukou (schovanou za zády, máváním, pokrčením prstů, ukazováním, zatnutou pěstí...).“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vyzvěte žáky, aby své představy při tom, když je vyjadřují pohybem, kreslí, zapisují atd., zároveň popisovali ústně. 

2. Při diskuzích na jakékoli téma se žáků ptejte: „Jak by to vypadalo? Nakreslil bys, jak si to představuješ?“ 

3. Vytvořte si ve třídě „zeď představivosti“ nebo „šňůru představivosti“ a položte k ní poznámkové papírky. Vyzvěte žáky, aby kdykoli, když si něco představí, svou představu popsali na papírek a přilepili ho na zeď / připnuli na šňůru.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Pozorujte žáky při skupinových aktivitách a všímejte si, jak často který popisuje nebo jinak vyjadřuje své představy. 

Zeptejte se žáků, kdy a jak oni nebo někdo jiný vyjádřili nebo zachytili nějakou představu. 

Zeptejte se žáků, např. jak by vypadalo něco nereálného apod., a vyzvěte je, aby odpověď vyjádřili několika různými formami (slovy, kresbou, předvedením atd.).

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework