Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 žáci znají základní emoce a vědí, že je mají i ostatní lidé.

Dílčí cíle kroku

Uvědomovat si, že lidé mají různé pocity. 

Pojmenovat základní emoce. 

Chápat, že se emoce mohou měnit. 

Výuka kroku

V tomto úvodním kroku mají žáci porozumět tomu, co jsou to „emoce“. Je potřeba, aby dokázali rozpoznat a pojmenovat základní emoce (např. „radost“, „smutek“) a vysvětlit, kdy je lidé mohou cítit. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co je to „emoce“: „Silný pocit, který nám způsobí nějaká událost. Např. ‚radost‘ nebo ‚smutek‘.“ 

Ukažte žákům obrázek veselého obličeje. „Jak se tento člověk cítí? Podle čeho to poznáme? Umíte se zatvářit vesele?“ Vysvětlete jim, že když máme radost, většinou se usmíváme nebo smějeme. 

Ukažte obrázek smutného obličeje. „A jak se cítí tento člověk? Podle čeho to poznáme? Umíte se zatvářit smutně?“ Vysvětlete jim, že když jsme smutní, většinou se mračíme nebo pláčeme. 

Uveďte žákům příklady věcí, které nás mohou rozveselit a rozesmutnit: „Rozveselit nás může třeba to, že máme narozeniny. Rozesmutnit zase třeba to, když spadneme a odřeme si koleno.“ 

Uveďte jim příklady situací, kdy se emoce mohou změnit: „Když dostanete nafukovací balonek, můžete z toho mít radost. Kdyby ale prasknul, může vás to rozesmutnit.“ 

Zeptejte se žáků, kdy se sami cítili veselí nebo smutní. Vyzvěte je také, aby se zamysleli, kdy se jim emoce změnily a proč.

Procvičování

1. Pověste si na zeď velký prázdný papír. Bude to váš „plakát pocitů“. Na jednu stranu napište „veselý“ a nakreslete usměvavý obličej, na druhou „smutný“ a zamračený obličej. Vyzvěte žáky, aby na správnou stranu papíru nakreslili něco, z čeho jsou veselí, nebo smutní. 

2. Ukažte žákům obrázky lidí v různých situacích. Např. skupinu kamarádů, kteří si spolu hrají, jedno dítě ale zůstalo stranou a nikdo si s ním nehraje. Zeptejte se žáků, jak se které z dětí asi cítí a proč. 

3. Přečtěte žákům nějaký příběh, ve kterém se hlavní postavě mění emoce podle toho, co se v příběhu odehrává (např. Emušáci nebo Medvídek Pú - Pocity). Následně žáky vyzvěte, aby nakreslili vývoj emocí postavy. Mohou např. načrtnout jednoduchou časovou osu, na kterou zaznamenají jednotlivé události a k nim smajlíky.


Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

4. Když si s dětmi čtete pohádky a příběhy, diskutujte o tom, jak se asi která postava cítí, a ukazujte si na ilustracích, jestli se tváří vesele nebo smutně. 

5. Vyzývejte žáky, aby pojmenovávali své emoce v průběhu dne. Jak se např. cítili při obědě nebo při nějaké konkrétní aktivitě? 

6. V závěru dne se vždycky všichni společně zamyslete, jestli to byl spíš veselý, nebo smutný den a proč.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. Zvládnutí tohoto kroku můžete hodnotit i běžným pozorováním chování žáků. 

Dejte žákům za úkol poznat a pojmenovat základní emoce. 

Vyvěste si na zeď „plakát pocitů“, aby žáci měli různé emoce a jejich příčiny pořád před očima. 

Vyzvěte žáky, aby se podívali na kamaráda a podle jeho obličeje zkusili poznat, jak se cítí.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework