Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou náročnou situaci zhodnotit, nevzdat se a vymyslet nejlepší způsob, jak v ní pokročit. 

V předchozím kroku se naučili vymyslet, jak náročnou situaci změnit v pozitivní příležitost. 

V tomto kroku se mají naučit vybrat a použít nejlepší způsob, jak v náročné situaci pokročit dál.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jak mohou zhodnotit různé své nápady, jak by se dalo v náročné situaci nějak pokročit. 

Nejlepší z nich použít.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit zvolit z několika nápadů ten nejlepší, který jim pomůže se nevzdat a v náročné situaci nějak pokročit, a tento nápad použít. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků, jakým způsobem se dají vymyslet možnosti, jak náročnou situaci změnit v pozitivní příležitost: „Jaké možnosti řešení náročných situací jste už někdy vymysleli? Co vám pomohlo na ně přijít?“ (Viz krok 9.) 

Představte žákům následující sérii otázek, které jim pomohou různé návrhy řešení zhodnotit: 

a) Koho všeho se situace týká a jak na ni budou tito lidé reagovat? 

b) Jaké zdroje potřebujete, abyste toto řešení mohli použít, a dají se získat? 

c) Kolik času toto řešení zabere? 

d) Máte dostatečné znalosti nebo dovednosti, abyste toto řešení mohli použít? 

Zadejte celé třídě následující příklad náročné situace: „Představte si, že organizujete velkou slavnost ke konci školního roku, ale máte na to jen velice omezený rozpočet. V týmu se nemůžete dohodnout, jestli peníze použít na jídlo zdarma pro všechny hosty, nebo na zábavný program.“ 

a) Zaprvé žáky vyzvěte, aby vymysleli nejrůznější možnosti, jak tuto situaci řešit, a napsali je na tabuli. Např.: „Poprosit kamarádovu kapelu, aby na slavnosti zahrála zadarmo.“ 

b) Vyberte 2–3 možnosti a všichni společně je zkuste zhodnotit pomocí výše uvedené série otázek.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim následující příklad náročné situace: „Organizujete večírek, jenže 2 vaši kamarádi se navzájem nesnášejí. Nejraději byste je pozvali oba, ale víte, že by to mohl být problém.“ Vyzvěte žáky, aby vymysleli 2–3 možnosti, jak tuto situaci řešit, a následně je pomocí otázek z výuky kroku ohodnotili. Na základě hodnocení vyberou řešení, které je podle nich nejlepší, a musí umět vysvětlit, jak na to přišli. 

2. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4 a dejte jim za úkol ze 2 čtvrtek papíru pomocí nůžek a izolepy vyrobit klobouk. 

a) Než jim pomůcky rozdáte, nechejte jim minutu na to, aby si navrhli nejlepší možný klobouk, jaký dokážou vyrobit za 5 minut. 

b) Nastavte stopky a úkol odstartujte. 

c) Po minutě stopky pozastavte a žákům řekněte, že měníte pravidla a odteď už mají na dokončení klobouku jen 1 minutu. 

d) Než začnete znovu měřit čas, dejte žákům za úkol vymyslet 2 návrhy, jak ve zbylé 1 minutě dokončit co nejlepší klobouk. 

e) Následně si oba návrhy zhodnotí pomocí série otázek z výuky kroku a vyberou ten lepší.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když si všimnete, že některý z žáků v náročné situaci zvolil pozitivní přístup a řeší ji, vyzvěte ho, aby vám popsal, jakým postupem toto řešení vybral. Následně ho požádejte, aby svůj postup vysvětlil i ostatním. 

2. Na konci dne/hodiny žáky vyzvěte, aby určili, co pro ně bylo nejnáročnější, a vysvětlili vám, jak to řešili. 

3. Při skupinových úkolech žákům připomínejte, aby své návrhy řešení úkolu hodnotili pomocí série otázek z výuky kroku a na základě hodnocení si vybrali nejlepší řešení.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Zjistěte, jestli si žáci pamatují 4 otázky k hodnocení řešení: vyzvěte je, aby vám je řekli, nebo je napsali. 

• Zadejte žákům příklad nějaké náročné situace. Např.: „Celá třída má za úkol společně vypracovat nějaký projekt, ale 2 žáci se rozhádali.“ Vyzvěte žáky, aby každý samostatně na papír rozepsali 2–3 možná řešení situace, ke každému odpovědi na 4 hodnotící otázky a podle toho zvolili nejlepší řešení. Žáci si mohou navzájem mezi sebou zkontrolovat, jestli na žádnou z otázek nezapomněli.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework