Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou zhodnotit situaci, najít na ní pozitivní aspekty a zaměřit se na ně, namísto aby se soustředili na to, co se nedaří. 

V předchozím kroku se učili v problematických situacích vytrvat a začali si budovat zásobu strategií, kterými mohou povzbudit sami sebe i ostatní. 

V tomto kroku se mají naučit, že náročné situace mají pozitivní aspekty a že soustředit se na ně nám může pomoct vytrvat. 

Dílčí cíle kroku

Zhodnotit „pro a proti“ dané situace. • Zaměřit se na pozitiva dané situace.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit dvě věci: zaprvé zhodnotit „pro a proti“ náročné situace, zadruhé zaměřit se na její pozitiva. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co je to „náročná situace“: „když něco pro nás není snadné nebo nad tím nemáme kontrolu.“ 

Uveďte žákům příklady různých náročných situací: „Např. když máte pracovat se skupinou lidí, které vůbec neznáte, nebo když napíšete špatně test.“ 

Vysvětlete žákům, že na většině situací je jak něco dobrého, tak i něco špatného. Jinak tomu říkáme také „pro“ neboli pozitiva (dobré věci) a „proti“ neboli negativa (špatné věci). 

Názorně předveďte, jak si sepsat „pro a proti“ nějaké situace a podle toho ji zhodnotit. Např.: „Představte si, že se nacházíte v následující náročné situaci: máte ve skupině pracovat s lidmi, které vůbec neznáte.“ 

a) „Pro: potkáte nové lidi, můžete si najít nové kamarády a naučit se něco nového.“ 

b) „Proti: jste nervózní a stydíte se.“ 

Vysvětlete žákům, že si mohou vybrat, na co se v každé situaci zaměří, a že když se zaměří na to dobré, pomůže jim to udržet si pozitivní nastavení.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a zadejte jim následující situaci: „Máte spoustu úkolů z různých předmětů, které mají být všechny brzo hotové.“ Vyzvěte žáky, aby si sepsali „pro a proti“ této situace. Seznam „pro“ by měl být delší. „Pro“ mohou vypadat třeba takto: „Všechno brzy dokončím a potom už budu mít volno,“ nebo: „Zjistím, jak na tom jsem v různých předmětech.“ 

2. Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad nějakou náročnou situací, kterou zažili, a samostatně si zapsali její „pro a proti“. Seznam „pro“ musí být delší než seznam „proti“. 

3. Zadejte žákům 3 náročné situace: „Byli jste nemocní, takže teď musíte každý den zůstat ve škole ještě hodinu po vyučování a dohánět zameškané učivo namísto toho, abyste šli s kamarády ven,“ „máte zadaný nějaký projekt, chtěli jste na něm pracovat s kamarády, ale učitel vám řekl, že ho musíte vypracovat samostatně“, a „při tělocviku musíte ve fotbale dělat brankáře, i když jindy většinou hrajete v útoku“. Rozdělte žáky do skupinek po 3 a dejte jim 2 minuty na to, aby zapsali co nejvíc „pro“ těchto situací. Následně společně s celou třídou diskutujte o tom, co si kdo zapsal. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Vždy, když je nějaká situace pro žáky opravdu náročná, dejte jim 5 minut na to, aby si nejdřív uvědomili její pozitiva: „Jaká má tento těžký úkol pozitiva?“ 

2. Když žákům zadáváte nějaký nový úkol, který by pro ně mohl být náročný, zdůrazněte jim jeho pozitiva: „Dnešní hodina pro vás asi bude náročnější, ale dobré na tom je, že si můžete vyzkoušet prezentovat před jiným publikem.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům příklad nějaké náročné situace (viz např. příklady ve výuce kroku a procvičování) a dejte jim za úkol napsat si seznam jejích „pro a proti“. Seznam „pro“ musí být delší než seznam „proti“. 

Když si všimnete, že je pro žáky nějaká situace náročná, zeptejte se jich, jaká má pozitiva: Dokážou se na ně zaměřit?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework