Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 11 žáci dokážou sebevědomě riskovat, i když by mohli udělat chybu, protože vědí, že z chyb se mohou poučit. 

V předchozím kroku se naučili náročnou situaci zhodnotit, nevzdat se a vymyslet nejlepší způsob, jak v ní pokročit. 

V tomto kroku si mají uvědomit, že se může vyplatit riskovat a chybovat, protože se na základě toho mohou něco nového naučit. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, co znamená „riskovat“. 

Vysvětlit, proč je chyba příležitostí naučit se něco nového. 

Být ochotni riskovat, i když by mohli udělat chybu. 

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci mají naučit, že se vyplatí riskovat a zkoušet věci, při nichž by mohli udělat chybu. Je potřeba jim konkrétně vysvětlit, co znamená riskovat a proč je chyba příležitostí k učení, a následně si to vyzkoušet v různých potenciálně náročných situacích. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co znamená „riskovat“: „něco udělat, i když nevíme, jestli to dopadne dobře, nebo špatně.“ 

Vyzvěte žáky, aby vymysleli různé příklady riskování (musí jít o takové situace, které mohou dopadnout jak dobře, tak špatně). 

Vysvětlete, že negativem riskování je to, že při něm můžeme udělat chybu, že se to ale vyplatí, protože se díky tomu naučíme něco nového. Uveďte příklad: „Když před velkou skupinou lidí zkusíte odpovědět na nějakou otázku, i když si správnou odpovědí nejste jistí, a odpovíte špatně, je možné, že někdo vám správnou odpověď řekne, nebo vám ji pomůže najít.“ 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4 a vyzvěte je, aby vytvořili myšlenkovou mapu různých situací, při nichž je potřeba riskovat. K nim mají za úkol připsat chyby, jichž by se mohli dopustit, a zároveň poučení, která by si z nich mohli vzít. Např.: „Představte si, že zkusíte riskovat a při psaní eseje používat terminologii, kterou moc dobře neznáte. Může se stát, že některá slova napíšete špatně, nebo je použijete tam, kde se nehodí. Z chyb se ale můžete poučit: neznámým slovům lépe porozumíte, naučíte se je správně psát a používat ve správném kontextu.“ Vyzvěte žáky, aby vám řekli, na co přišli. 

2. Rozdělte žáky do dvojic. Jeden z dvojice zavře oči, druhý ho bude navigovat, kudy se má dostat ze své židle na jinou židli, která je na druhé straně místnosti. Nechejte žákům 2 minuty na to, aby se navzájem navigovali. Následně se jich zeptejte, jaké dělali chyby (např. nenavigovali spolužáka dost jasně, vyrazili, dříve než si poslechli všechny pokyny). Vyzvěte žáky, aby si každý sám za sebe promyslel a zapsal, co se chybami naučil (např. dávat jasné pokyny, lépe naslouchat). Pak si ve dvojici prohodí role a vyzkoušejí aktivitu znovu. Společně srovnejte, jak sebevědomě se při riskování cítili poprvé a podruhé.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když žáci špatně odpovědí na nějakou vaši otázku, nebo při vyučování udělají jinou chybu, připomeňte jim, že je to příležitost se něco naučit. Zeptejte se, co se mohou naučit v této konkrétní situaci. 

2. Předvádějte žákům, jak riskovat a učit se ze svých chyb. Např.: „Špatně jsem odpověděl, co je to [X]. Dokáže mi někdo poradit správnou odpověď? Děkuju, naučil jsem se něco nového!“ 

3. Když žákům zadáváte nějaký náročný úkol, upozorněte je, že budou muset riskovat a může se stát, že v něm udělají nějakou chybu. Zeptejte se jich, proč se jim vyplatí riskovat: „Co vám to přinese, když riskujete a tento úkol zkusíte splnit?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zvládnutí tohoto kroku hodnoťte pozorováním. Dokážou žáci sebevědomě řešit náročné situace, i když by mohli udělat chybu? Zkoušejí plnit úkoly nebo odpovídat na otázky, které jsou pro ně těžké? Jsou ochotní zkoušet něco nového? 

Vyzvěte žáky, aby písemně popsali nějakou situaci, kdy riskovali, a vysvětlili, co se při ní naučili.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework