Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci dokážou ostatním vysvětlit klady náročné situace, uznat, co je na ní obtížné, ale vidět ji v pozitivním světle. 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit pozitiva náročné situace a zaměřit se na ně, namísto aby se nechali odradit jejími negativy. 

V tomto kroku se mají naučit vysvětlit pozitiva náročné situace i ostatním.

Dílčí cíle kroku

Znát a umět používat vhodná slova, kterými se dají vyjádřit pozitivní aspekty náročné situace a uznat její negativa. 

Umět své vyjádření správně strukturovat.

Výuka kroku

Aby žáci dokázali ostatním úspěšně vysvětlit pozitiva náročné situace, potřebují se naučit, jaká k tomu používat slova a jak své vyjádření strukturovat. Díky tomu se budou moct spolu s ostatními podívat na to, co je pro ně těžké, z pozitivní stránky. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili: zeptejte se žáků, co jsou to „pro a proti“ a jak se zaměřit na pozitiva náročné situace (viz krok 7). 

Vysvětlete žákům, že při popisování pozitiv a negativ náročné situace ostatním mohou být některá slova/ fráze vhodnější než jiné. 

Uveďte jim klíčová slova/fráze: 

a) Když popisujete negativa, nepoužívejte fatalistické výrazy: je lepší říct, že je něco „těžké“ nebo „náročné“, než že je to „nemožné“ či že se to „nedá zvládnout“. Pomůže to dodat druhému pocit, že situaci může zvládnout vyřešit. 

b) Pozitiva přehánějte: je lepší říct, že je něco „výborné“, než že je to jen „dobré“. 

Vysvětlete žákům, že když chtějí uznat, že je nějaká situace náročná, ale zároveň se na ni podívat z pozitivní stránky, je vhodné použít následující strukturu: 

a) Uznat, že je situace náročná. 

b) Říct proč (vysvětlit její negativa). c) Vysvětlit její pozitiva. 

Názorně předveďte, jak to může vypadat: „V posledním závodě se mi nedařilo, z toho jsem byl zklamaný, měl jsem ale díky tomu výbornou příležitost poučit se ze svých chyb.“ Tento příklad můžete někam vyvěsit, aby ho měli žáci na očích.

Procvičování

1. Zadejte žákům 2–3 příklady „fatalistických“ vyjádření, např.: „To se prostě nedá zvládnout včas.“ Vyzvěte je, aby je přeformulovali tak, aby zněla pozitivněji: „Bude to opravdu těžké, ale když se do toho rychle dáme a vzájemně si pomůžeme, stihneme to.“ 

2. Napište žákům na tabuli strukturu pozitivního pohledu na věc z výuky kroku. Zadejte jim příklad nějaké náročné situace, např.: „Máte za úkol přednést projev před velkým publikem, ale vůbec se vám do toho nechce.“ Vyzvěte žáky, aby podle vzorové struktury ve třech bodech napsali, jak by spolužákovi ukázali situaci z pozitivní stránky. Následně žáky vyzvěte, aby celé třídě řekli, co si zapsali. 

3. Aktivitu 2 zopakujte s nějakou skutečnou náročnou situací, se kterou se žáci v životě setkali. Když si zapíšou strukturu pozitivního pohledu, mohou ji sdělit spolužákovi ve dvojici. 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když zaslechnete, že žáci o něčem náročném mluví fatalisticky, vyzvěte je, aby to zkusili říct jinak. 

2. Když sami mluvíte o náročných situacích, používejte pozitivní pohled na věc, vhodné výrazy a strukturu vyjadřování. 

3. Na konci hodiny žáky vyzvěte, aby vám pomocí vhodných slov a struktury vyjadřování popsali, co pro ně bylo nejnáročnější. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Napište pozitivní náhled na nějakou náročnou situaci, použijte správnou strukturu vět, ale některé části vynechejte. Dejte žákům za úkol je doplnit. Např.: „Tohle je __________ situace – ztratil jsem telefon a mrzí mě to. Na druhou stranu ale _______________.“ 

Zvládnutí tohoto kroku můžete hodnotit i pouhým pozorováním. Jaké výrazy a strukturu vyjádření žáci používají, když mluví o něčem náročném? Umí se na problémy podívat pozitivně?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework