Pozitivní nastavení

Žáci se nejprve učí rozpoznat jednoduché emoce a vysvětlit, proč se tak lidé cítí. Následně pracují na tom, aby dokázali nevzdat se a vytrvat, když se jim něco nedaří.

V další fázi se učí rozpoznat a vysvětlit pozitiva obtížných situací.

Poté zjišťují, jaké výhody může mít riskování a kdy je vhodné. V posledních krocích si osvojují dovednost v náročných situacích zvládat své emoce a zvolit pozitivní postup.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou aktivně hledat způsoby, jak náročné situace vnímat v pozitivním světle. 

V předchozím kroku se naučili uvědomit si pozitiva náročné situace a vysvětlit je i ostatním. 

V tomto kroku se dozvědí, že náročná situace se často dá změnit v pozitivní příležitost, a naučí se uvažovat o způsobech, jak to udělat. 

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, že náročná situace se dá změnit v pozitivní příležitost. 

Identifikovat příčiny náročné situace. 

Umět vymyslet nebo vědět, kde zjistit, jak náročnou situaci změnit v pozitivní příležitost. 

Výuka kroku

V tomto kroku je potřeba žáky naučit výše zmíněné body v uvedeném pořadí. Něco už znají z kroků předchozích. Nejzásadnější je, aby se naučili vymýšlet, jak náročné situace měnit v pozitivní příležitosti. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vysvětlete žákům, že z náročné situace mohou udělat pozitivní příležitost: „Např. když uděláme nějakou chybu, je to pro nás příležitost se zlepšit a něco nového se naučit.“ 

Názorně žákům předveďte, jak identifikovat příčiny náročných situací: „Kdybych např. nestihl včas odevzdat nějakou práci, je důležité pořádně se zamyslet nad tím, proč se to stalo. Trvalo mi to tak dlouho, protože jsem úkolu špatně rozuměl? Nebo jsem si špatně rozvrhl čas? Nebo vůbec nebylo realistické úkol v zadaném čase stihnout?“ 

Představte žákům následující strategie, které jim pomohou přijít na to, jak náročné situace vyřešit: 

a) Poprosit někoho jiného (učitele, spolužáka, člena rodiny), jestli by neměl 5 minut čas, vysvětlit mu příčiny své náročné situace a požádat ho o radu, jak by se jedna nebo více příčin dalo vyřešit. 

b) Zamyslet se, jak jsme řešili podobné situace v minulosti. Fungovalo by některé řešení i v aktuální situaci, nebo dalo by se nějak upravit tak, aby v ní fungovalo? 

c) Zamyslet se nad příčinami, které podle nás náročnou situaci způsobily. Napadne nás nějaké nové řešení některé z nich? 

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4 a zadejte jim následující příklad náročné situace: „Představte si, že nějaký žák nestihl v zadaném termínu dodělat 3 školní projekty.“ Vyzvěte žáky, aby si vytvořili myšlenkovou mapu všech možných příčin této situace (např. je může napadnout: „špatné rozvržení času, nemoc, neporozumění zadáním, nedostatek potřebných pomůcek“ apod.). Následně skupinky vyzvěte, aby jinou barvou k příčinám doplnily nápady, jak by se daly řešit. Nakonec se všech zeptejte, co vymysleli, a nápady zaznamenejte. 

2. Dejte žákům za úkol samostatně si vzpomenout na nějakou náročnou situaci ze svého života a napsat ji doprostřed prázdné stránky. Zopakujte první aktivitu: vyzvěte je, aby 1) identifikovali příčiny náročné situace a 2) doplnili je o návrhy, jak by se daly řešit. Připomeňte žákům 3 strategie pro řešení náročných situací z výuky kroku.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když se některý žák setká s nějakou náročnou situací, vyzvěte ho, aby přemýšlel o jejích příčinách. 

2. Když žák zjistí, jaké jsou příčiny náročné situace, vyzvěte ho, aby vymyslel alespoň 3 způsoby, jak by se tyto příčiny daly řešit. 

3. Na konci hodiny vyzvěte žáky, aby se zamysleli, co na ní bylo nejtěžší, z jakých příčin a co v tu chvíli udělali, nebo udělat mohli, aby je vyřešili. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům následující příklad náročné situace: „V týmu pracujete na nějakém velkém projektu. Jeden z členů týmu svou část práce nedělá.“ Vyzvěte žáky, aby 1) uvedli 3 možné příčiny problému a 2) pro každou z nich vymysleli alespoň 2 nápady, jak ji řešit. 

Zhodnoťte, jak žáci zvládli aktivitu 2 z procvičování kroku.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework