Schopnost naslouchat

V několika prvních krocích se žáci učí naslouchat a odpovídat vždy pouze jedné osobě. Poté je naslouchání rozvíjeno v různých kontextech a žáci mají za úkol používat informace a myšlenky, které slyší v reakcích spolužáků.

V další fázi se zaměřujeme na analýzu toho, s jakým záměrem řečník mluví, abychom dokázali vysvětlit, proč používá určitá jazyková nebo prezentační řešení.

Od kroku 11 žáci mají za úkol kriticky hodnotit obsah projevu. Výsledkem je schopnost zhodnotit řečnický výkon v různých kontextech.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 by žáci měli umět poslouchat rozhovor několika mluvčích, informace si zapamatovat a jednoduše zrekapitulovat někomu jinému, o čem se mluvilo.

V předchozím kroku žáci naslouchali jeden druhému a prokazovali relevantními dotazy, že chápou, o čem mluví.

Hlavním posunem v tomto kroku je, že se žáci naučí naslouchat a věnovat pozornost více než jedné osobě. Zároveň budou mít za úkol informace si zapamatovat a stručně shrnout, o čem rozhovor byl a co říkali jednotliví mluvčí.

Dílčí cíle kroku

Porozumět, že při rozhovoru hovoří více než jedna osoba.

Využít strategie, které jim pomohou si zapamatovat, co která osoba říkala, a zrekapitulovat to ostatním.

Výuka kroku

Schopnost sledovat a zrekapitulovat rozhovor je důležitým krokem k tomu, aby žáci později dokázali rozlišit různá stanoviska mluvčích.

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně:

Vyzvěte žáky, aby vám zopakovali některé strategie podporující aktivní poslech a předvedli vám je. Zopakovat si je můžete v kroku 2.

Definujte žákům „rozhovor“: „Když si dva nebo více lidí spolu o něčem povídají.“

Podívejte se na nějaké krátké video s rozhovorem (ideálně třeba z TV pořadu, který znají). Zeptejte se: „O čem se v tom rozhovoru mluvilo?“ A zaznamenejte správné odpovědi.

Pusťte si video ještě jednou a na tabuli načrtněte tolik sloupců, kolik účastníků rozhovor měl. Zeptejte se žáků: „Co který z mluvčích říkal?“, aby se jim lépe analyzovalo, o čem se v jednotlivých částech mluvilo. Nakonec jim dejte zpětnou vazbu.

Procvičování

1. Než začnete s poslechem rozhovorů, ujistěte se, že žáci už si umí bez problémů zapamatovat, co slyšeli. Jednomu žákovi potichu sdělte krátkou informaci a poté ho vyzvěte, aby celé skupině zrekapituloval hlavní body. Např.: „Včera jsem si šel zaběhat, zaplavat, a ještě jsem jezdil na kole, a pak jsem šel hodně brzy spát, protože jsem byl strašně unavený.“ K tomu by žák mohl říct například, že jste hodně cvičil a jste velice unavený.

2. Ve skupině se podívejte na krátké video, ve kterém si spolu povídají dvě osoby. Na tabuli nakreslete 4–5 bublin a pokládejte žákům otázky, abyste jim pomohli zkusit je vyplnit: „Pamatujete si, kdo mluvil jako první? Co říkali? Co se stalo pak?“ Když to bude potřeba, pusťte si video ještě jednou.

3. Rozšiřte tuto aktivitu tím, že se podíváte na další video s rozhovorem dvou osob a žáky vyzvete, aby pozorně poslouchali, co která z nich říká. Když video skončí, pusťte si ho ještě jednou, ale tentokrát ho zastavte pokaždé, když začíná mluvit druhá osoba. Dokážou žáci stručně „doplnit“, co říkala?

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi.

1. Než budou žáci poslouchat nějakou diskuzi nebo rozhovor, řekněte jim, že po nich následně budete chtít konkrétní informace: „Budeme se s Martinem bavit o tom, jaké máme plány na víkend. Zaměřte se na to, jaké činnosti se chystáme dělat a s kým budeme trávit čas.“

2. Po diskuzi ve skupinkách žáky vyzvěte, aby ostatním zopakovali, co jejich spolužáci říkali (ptejte se i těch, kdo se sami nehlásí, aby se mohlo dostat na kohokoliv). Žáci musí dopředu vědět, že toto budou mít za úkol, aby byli motivováni plně se na rozhovor soustředit.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

Podívejte se na krátké video nebo si pusťte krátkou nahrávku s rozhovorem. Potom rozdejte žákům kartičky s jednotlivými replikami. Vyzvěte žáky, aby kartičky správně seřadili a označili, kdo co říkal.

Pusťte si společně nějaký rozhovor a vyzvěte žáky, aby napsali vlastními slovy krátké shrnutí (nebo aby jej shrnuli ústně, pokud jim psaní ještě moc nejde).

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework