Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 0 se žáci dokážou ochotně vystřídat s dalšími dětmi.

Dílčí cíle kroku

Střídat se s dospělým. 

Střídat se s dalšími dětmi, když je k tomu dospělý vyzve. 

Vysvětlit, co pojem „střídat se“ znamená.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí střídat se s ostatními a dozvědí se, proč je to při společné hře i práci důležité. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Názorně žákům předveďte situaci, kdy si dvě děti chtějí hrát obě s tou samou hračkou. „Jak to mohou vyřešit? Nemohou si s ní hrát oba najednou!“ Doveďte je k tomu, aby si uvědomili, že se děti mají vystřídat. 

Definujte si, co znamená „střídat se“: „Když se dva lidé v něčem střídají, znamená to, že nejdřív to dělá jeden, potom zase druhý. Oba by měli mít stejnou příležitost věc dělat.“ 

Předveďte, jak střídání může vypadat. Např. vyzvěte některého žáka, aby vám přišel pomoct nakreslit na tabuli panáčka. „Nejdřív jsi na řadě ty, nakresli hlavu. Tak, teď jsem na řadě já, nakreslím oči. Teď jsi na řadě zase ty, nakresli nos…“ Když máte obrázek hotový, ukažte celé třídě, které části kdo kreslil, aby žáci viděli, že jste se na kreslení oba podíleli stejnou měrou. 

Čtěte si pohádky a vyprávějte příběhy, ve kterých se postavy střídají.

Procvičování

1. S každým žákem zvlášť střídání vyzkoušejte při nějaké jednoduché aktivitě, při které se dá střídavě vždy provést nějaký konkrétní úkon. Můžete např. střídavě skládat puzzle, stavět věž z kostek, po stránkách se střídat ve čtení pohádky nebo střídavě každý vždy 5krát driblovat s míčem. Napovídejte jim, kdy jste na řadě vy a kdy oni. 

2. Rozdělte žáky do dvojic, v každé bude jeden žák A a jeden B. Každé dvojici dejte míček. „Žáci A, pošlete míček, ať se kutálí k žákovi B. Výborně. Teď jsou na řadě žáci B: pošlete míček žákům A. A kdo je na řadě teď? Výborně – hezky se střídáte!“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když žákům zadáváte nějakou práci ve dvojicích, vyzvěte je nejdřív, aby se zamysleli, jak se při ní budou střídat, a vysvětlete jim, jak nejlépe na to. 

2. Chvalte žáky, když se se spolužákem úspěšně střídají: „Výborně, Leontýnko! Dnes ráno jste se s Ninou hezky střídaly na kole.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Při práci ve dvojicích sledujte, jestli se v nich žáci střídají. Je potřeba, abyste je k tomu pobízeli? Když je pobídnete, střídají se ochotně? 

Zeptejte se žáků, jak spravedlivě vyřešit situaci, kdy dva lidé chtějí oba používat tu samou věc. Povzbuďte je, aby vysvětlili, jak se vystřídat, aby mohli věc používat oba.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework