Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 9 žáci dokážou rozpoznat, že by neshoda se spolužákem mohla přerůst v konflikt, a umí mu předejít. 

V předchozím kroku se naučili do řešení

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, že neshoda může mít jak negativní, tak i pozitivní dopad. 

Vysvětlit, jak definujeme „konflikt“ a proč mohou konflikty týmu uškodit. 

Popsat a umět použít strategie, které pomáhají konfliktům se vyhnout.

Výuka kroku

V předchozích krocích se žáci naučili, že je pro tým důležité do společné diskuze zahrnout všechny členy a mít k dispozici hodně nápadů. V tomto kroku se dozvědí, jak v týmu fungují konflikty, a že jestli budou mít pozitivní, nebo negativní dopad, závisí na tom, jak při nich komunikujeme. Klíčovou myšlenkou je, že tým, který je názorově rozdělený, pravděpodobně nebude spolupracovat dobře. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Definujte si, co je to „konflikt“: „vyostřená výměna názorů.“ 

Vysvětlete žákům: „I když někdy mohou mít neshody pozitivní dopad, protože nás přivedou k více různým myšlenkám, není dobré, když přerostou do konfliktu, protože ten může mít na týmovou spolupráci negativní vliv. Proto je potřeba znát strategie, které nám pomohou konfliktům předcházet.“ 

Vyzvěte žáky, aby uvedli příklad nějaké situace, kdy v týmu museli řešit konflikt: „Proč ke konfliktu došlo? Jaký měl dopad na splnění týmového úkolu?“ 

Ptejte se dál: „Jak se projevovalo, že se ke konfliktu schyluje? Jak jste se cítili? Mohlo to na vás být nějak poznat z toho, co jste říkali, nebo z vaší řeči těla?“ Můžete si pustit nějaké video, ve kterém se schyluje ke konfliktu, a diskutovat o něm: „Podle čeho můžeme počínající konflikt rozpoznat?“ Nápady zaznamenávejte. 

Uveďte žákům následující strategie, které jim mohou pomoct se konfliktům vyhnout:

a) Když s ostatními nesouhlasíme, mluvit zdvořile a konstruktivně: „Na tvém nápadu se mi líbí X, nejsem si ale jistý, jestli by fungovalo Y. Mohli bychom to zkusit ještě jinak?“ 

b) Když cítíme, že se potřebujeme uklidnit, na chvilku od ostatních odejít. 

c) Soustředit se na společný týmový cíl. 

Zeptejte se žáků, jestli je napadají ještě nějaké další možnosti, a případně je zaznamenejte.

Procvičování

1. Dejte žákům za úkol samostatně si napsat odpovědi na následující otázky: „Jak poznáte, když se s někým dostáváte do konfliktu? Jak se v takové situaci cítíte? Jak při takových pocitech reagujete na ostatní?“ Když mají žáci vlastní odpovědi zapsané, vyzvěte je, aby je přečetli spolužákovi ve dvojici. Dvojice pak mají za úkol navzájem si navrhnout, jak se v takové situaci může spolužák zachovat, aby se konfliktu vyhnul. 

2. Ukažte třídě následující seznam reakcí a zeptejte se: „Které z nich jsou konstruktivní a pomohly by předejít konfliktu? Které by naopak týmové práci uškodily? Proč?“ 

a) „Ty se v tom vůbec nevyznáš.“

b) „To je hloupý nápad.“ 

c) „Mohl bys vysvětlit konkrétněji, jak by to fungovalo?“ 

d) „Líbí se mi, jak je ten nápad kreativní, ale nejsem si jistý, jestli by v téhle situaci fungoval.“ 

e) „Děkuju za tvůj návrh, líbí se mi některé jeho části – možná bychom ho mohli trochu vylepšit takto: ...“ 

f) „Děkuju za tvůj nápad. Poslechněme si teď ještě ostatní členy týmu, kteří s tím mají víc zkušeností, a uvidíme.“ 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Strategie pro předcházení konfliktům si ve třídě vyvěste a před začátkem týmových úkolů je žákům připomínejte. 

2. Dávejte žákům pravidelně příležitost komentovat navzájem své nápady, aby mohli trénovat pozitivní, konstruktivní zpětnou vazbu. 

3. Chvalte žáky před ostatními, když si všimnete, že se jim podařilo předejít nějakému konfliktu: „Kuba tu situaci vyřešil moc dobře, když se na chvilku odešel uklidnit a pak se k týmu vrátil s pozitivnější náladou. Výborně, Kubo!“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Po týmové aktivitě dejte žákům za úkol písemně odpovědět na následující otázky: „Připadalo vám v nějaké chvíli, že se mezi vámi a dalším členem týmu schyluje ke konfliktu? Co jste udělali, abyste se konfliktu vyhnuli? Jaký to mělo efekt?“

• Vyzvěte žáky, aby napsali několik příkladů pozitivní, konstruktivní reakce na něčí příspěvek. 

• Pozorujte, jak si žáci vedou při různých týmových úkolech včetně stresujících situací. Daří se jim úspěšně se delší dobu vyhýbat konfliktům?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework