Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou ocenit nápady ostatních členů týmu a jsou ochotni udělat kompromis, aby tým dospěl ke společnému rozhodnutí. 

V předchozím kroku se naučili přispět k týmovému rozhodování a sdílet s ostatními své nápady. 

V tomto kroku jde o to, aby k úspěšnému plnění úkolu přispěli jak vlastními nápady, tak schopností ocenit nápady druhých.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, čím jsou hodnotné nápady ostatních. 

Zhodnotit, jestli je jejich vlastní nápad užitečný. 

Umět využívat složitější rozhodovací strategie, které jim pomohou dospět ke kompromisu.

Výuka kroku

Tento krok spojuje dohromady znalosti z předchozích kroků o tom, jak úspěšně spolupracovat a v čem je spolupráce užitečná. Od jednoduchého rozhodování mezi dvěma možnostmi teď žáci pokročí ke složitějšímu kombinování různých možností a dělání kompromisů. 

Aby mohli užitečným způsobem přispívat vlastními nápady a podporovat nápady ostatních, musí se naučit zhodnotit, jak užitečné jejich nápady i nápady ostatních jsou. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků: „V čem je užitečné mít v týmu k dispozici hodně různých nápadů?“ Žáci mohou např. zmínit, že některé nápady jsou lepší než jiné, některé mohou inspirovat vznik dalších, nebo že když máme k dispozici hodně nápadů, budeme si jistější, že finální řešení jsme dobře zvážili. 

Definujte si, co v tomto kontextu znamená pojem „ocenit“: „Ocenit něčí nápad znamená uznat, že je užitečný, a vyslechnout si ho.“ 

Vysvětlete: „I když mít k dispozici spoustu nápadů a oceňovat nápady všech členů týmu je velice pozitivní, může nám velké množství nápadů rozhodování zkomplikovat. Je proto důležité uvažovat o tom, jestli můj nápad bude týmu užitečný.“ 

Uveďte žákům následující otázky, které jim pomohou užitečnost nápadu zhodnotit:

a) „Souvisí můj nápad dostatečně s naším týmovým úkolem a s tím, jak ho řešíme?“ 

b) „Je to nový nápad, který ještě nikdo jiný nenavrhoval?“ 

c) „Rozvíjím svým nápadem nápad někoho jiného?“ 

Zdůrazněte, že při týmovém rozhodování se někdy nedají využít všechny nápady, tak je to ale v pořádku:„I když jsou naše nápady i nápady ostatních členů týmu zajímavé, někdy je potřeba vybrat jen ten nejlepší nebo zkombinovat pouze některé z nich, aby tým mohl v práci pokročit.“

Procvičování

1. Rozdělte žáky do týmů po 3–4. Rozdejte žákům papíry a každého zvlášť vyzvěte, aby napsal své oblíbené jídlo. Následně každý pošle svůj papír jinému členovi svého týmu, takže každý dostane nějaké „nové“ oblíbené jídlo. Potom mají žáci za úkol v týmu jeden po druhém vysvětlit, proč je toto jídlo nejlepší, a uvést několik důvodů. Nakonec se žáků zeptejte, jak jim tato aktivita pomohla víc se zamyslet nad názory ostatních: „Zamysleli jste se nad názorem svého spolužáka víc než jindy?“ 

2. Zadejte žákům seznam 7 různých věcí, které by jim mohly pomoct přežít, kdyby ztroskotali na opuštěném ostrově: telefon, deštník, láhev vody, deka, tabulka čokolády, nůžky a krabička zápalek. Nejdřív žáky vyzvěte, aby si každý sám za sebe vybral 3, které jsou podle něj nejužitečnější. Následně jim dejte za úkol vytvořit týmy po 3–5 a diskutovat o tom, proč si dané 3 věci vybrali (pobídněte je, aby pomocí reflektivních otázek z výuky kroku hodnotili, jestli jsou jejich nápady užitečným příspěvkem k týmové diskuzi). Nakonec týmy vyzvěte, aby se společně rozhodly pro 3 finální předměty, které by si na ostrov vzaly. Zeptejte se týmů, jak se rozhodly, a vyzvěte žáky k zamyšlení: „Byly vaše příspěvky k týmové diskuzi užitečné? Jak jste ostatním dali najevo, že oceňujete jejich nápady? Jak jste jako tým dospěli ke společnému rozhodnutí?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Názorně žákům předvádějte, jak nápady druhých ocenit: „Tuhle aktivitu vymyslel pan učitel Kozmík.“, „Když mi žáci odpoví na otázku, vždycky jim poděkuju.“ 

2. Povzbuzujte žáky, aby při komentování toho, jak se jim plnily různé aktivity, nezapomínali zmiňovat, čím je inspirovali ostatní. 

3. Chvalte žáky, když udělají kompromis, aby mohli rychle dospět ke společnému rozhodnutí. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby napsali alespoň 3 důvody, proč je důležité mít při týmových úkolech k dispozici hodně nápadů. 

Když žáci při výuce přispějí vlastním nápadem, nechte je vyslechnout si několik nápadů cizích, aby mohli ten svůj zhodnotit, a následně se jich zeptejte, co si o něm myslí. 

Dejte žákům za úkol písemně okomentovat, jakými kroky při týmové aktivitě dospěli ke společnému rozhodnutí (např. na základě aktivity 2 z procvičování). 

Pozorujte, jestli se žákům daří přispívat při týmových aktivitách užitečnými nápady a zároveň oceňovat užitečné nápady ostatních.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework