Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou přispět k rozhodovacímu procesu a sami navrhují nápady. 

V předchozím kroku se naučili uvažovat nejen o splnění své vlastní části týmového úkolu, ale aktivně pomáhat i ostatním členům týmu. 

V tomto kroku si uvědomí, že důležitou roli hraje v týmové práci také rozhodování.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jak rozhodování pomáhá týmu postupovat v plnění úkolu. 

Vysvětlit, proč je užitečné vymýšlet různé nápady a být ochotný sdílet je se členy svého týmu. 

Umět používat jednoduché strategie pro usnadnění týmového rozhodování.

Výuka kroku

V této fázi už žáci znají různé strategie pro řešení drobných neshod v týmu. V tomto kroku se naučí komplexnější metody, které se dají použít při rozhodování. Zároveň zjistí, že je potřeba sebevědomě sdílet vlastní nápady a podporovat v tom i ostatní. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, co podle nich znamená „rozhodovat“, a uvedli příklad, kdy v týmu o něčem rozhodovali. 

Vysvětlete, že aby tým mohl rozhodnout co nejlépe, je potřeba mít na výběr více různých návrhů. To znamená, že by každý člen týmu měl nějakými nápady přispět. 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků, jaké znají strategie, které nám pomohou rozhodnout nějaký spor, např.: 

a) Hlasování. 

b) Nechat rozhodnutí na vedoucím. c) Zkombinovat více nápadů. 

Vysvětlete, že při týmové práci se dají pomocí různých strategií rozhodovat nejen spory, ale také dělat rozhodnutí o tom, jak splnit týmový úkol. Uveďte příklad: „Představte si, že cílem vašeho týmu je provozovat v rámci nějaké školní akce kavárnu, abyste si vydělali na školní večírek. Musíte rozhodnout, co se bude nejlépe prodávat. Pokud někdo z vašeho týmu už někdy v kavárně pracoval, bude lepší nechat rozhodnutí na něm než např. hlasovat, protože už má s touto činností zkušenosti.“

Upřesněte, že to, jaká strategie bude pro rozhodování nejlepší, závisí na následujících okolnostech: 

a) Kolik máme času: pokud musíme rozhodnout rychle, nebude nejlepší strategií např. diskuze – lepší by mohlo být třeba nechat rozhodnutí na vedoucím. 

b) Z kolika návrhů vybíráme: pokud máme víc nápadů než členů týmu, hlasování se nehodí. 

c) Jak důležité je dané rozhodnutí pro celkový cíl: čím je důležitější, tím víc bychom o něm měli spolu diskutovat. 

Zeptejte se žáků na další rozhodovací strategie, které je napadají, a zaznamenávejte je.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Jednomu žákovi z každého týmu dejte tajně za úkol „blokovat“ všechna rozhodnutí: všechny nápady ostatních odmítat a sám žádnými nepřispívat. Zadejte týmům úkol do 2 minut si svůj tým pojmenovat (tak, aby se jménem všichni členové souhlasili). Po 2 minutách se zeptejte, jak se žákům úkol plnil a jak rozhodování týmu a splnění úkolu ovlivnilo blokování. 

2. Rozdělte žáky do týmů po 4–5. Dejte jim za úkol v týmu nakreslit co nejnápaditější nové zvíře (např. krávu, která chrlí oheň a místo mléka dojí limonádu). Nejdřív dejte žákům 5 minut na to, aby si každý sám vymyslel a načrtl vlastní nápad. Potom týmy vyzvěte, aby vymyslely týmový návrh, který bude obsahovat část každého z nápadů jednotlivých členů. Dejte jim na splnění úkolu 10 minut a zdůrazněte, že mají používat rozhodovací strategie. Nakonec se týmů zeptejte, jak ke kvalitě finálního návrhu přispělo to, že měl tým k dispozici víc různých nápadů, a jakým způsobem používaly rozhodovací strategie.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Seznam rozhodovacích strategií si někam ve třídě vyvěste a před týmovými úkoly ho žákům připomínejte. 

2. Chvalte žáky před ostatními vždy, když si všimnete, že využívají různé rozhodovací strategie podle situace: „Výborně, chválím tento tým, že tentokrát využil namísto hlasování raději diskuzi, protože šlo o důležité rozhodnutí a bylo potřeba ujistit se, že všechno dobře promysleli a na nic nezapomněli.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby zapsali tři různé strategie pro týmové rozhodování a ke každé uvedli příklad situace, kdy se tato strategie hodí, a situace, kdy naopak není nejvhodnější. 

• Po týmových úkolech žáky vyzývejte, aby svou práci zhodnotili následujícím způsobem: „Při rozhodování jsme použili strategii X. Fungovala dobře, protože...“

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework