Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 5 žáci umí uvažovat nejen o splnění své vlastní části týmového úkolu, ale dokážou aktivně pomoct i ostatním členům týmu. 

V předchozím kroku se naučili efektivním způsobem řešit neshody v týmu a dobře vycházet s ostatními členy. 

V tomto kroku se dozvědí, jak aktivně ostatním členům svého týmu pomáhat.

Dílčí cíle kroku

Chápat, že podpora ostatních k týmové práci patří, protože přispívá k úspěšnému splnění týmového úkolu. 

Znát různé strategie, kterými můžeme ostatním pomoct, a vědět, jaké jednání naopak nápomocné není. 

Umět po skončení svého vlastního úkolu konstruktivně nabídnout pomoc dalším členům týmu.

Výuka kroku

V tomto kroku žáci od řešení neshod pokročí k aktivnímu vyhledávání příležitostí pomoct ostatním. 

Zároveň se naučí, jak reagovat na prosbu o pomoc (což souvisí také se zodpovědným plněním úkolů, viz krok 4). 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zopakujte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků: „Jaké výhody přináší týmová práce? Jak se chová dobrý člen týmu?“ 

Vysvětlete žákům: „Dobrý člen týmu by měl také pomoct ostatním, když o to poprosí, a sledovat, jestli někdo z týmu pomoc nepotřebuje. Přispívá tím k úspěšnému splnění týmového úkolu.“ 

Zeptejte se žáků: „Jak poznáme, že člen našeho týmu potřebuje pomoct? Jak to může vypadat?“ Napovězte jim, např.: „Můžeme si třeba všimnout, že má před sebou ještě hodně práce, i když už nezbývá moc času, nebo že je nějak rozladěný.“ Nápady žáků zaznamenávejte. 

Uveďte žákům různé možnosti, jak členovi svého týmu pomoct. Vyzvěte je, aby se zamysleli nad výhodami a nevýhodami každé z nich: 

a) Splnit jejich úkol za něj (výhoda: bude rychle hotový, nevýhoda: nenaučí se to sám). 

b) Poradit mu, jak úkol dokončit (výhoda: naučí se něco nového, nevýhoda: rada nemusí stačit).

c) Říct mu, kde najít řešení svého problému (výhoda: vyřeší problém sám, nevýhoda: může to trvat příliš dlouho). 

d) Ukázat mu, jak bych úkol splnil já (výhoda: něco nového se naučí, nevýhoda: můj způsob plnění daného úkolu pro něj nemusí být nejlepší). 

Vyzvěte žáky, aby popsali své vlastní zkušenosti s pomocí jinému členovi týmu: „Jak jste mu pomohli? Jak jste poznali, že pomoc potřebuje?“

Procvičování

1. S jedním žákem zahrajte scénku, v níž on potřebuje pomoc a vy mu ji nabízíte (např. s vařením nebo skládáním puzzle). Předveďte, jaké jednání nápomocné není. Např.: 

a) Nedokončenou věc uklidíte. 

b) Zkritizujete, že činnost nedokončil. c) Budete na něj křičet, aby si pospíšil. 

Zeptejte se třídy, proč váš přístup nebyl ideální: „Co jsem měl udělat jinak? Jak jsem mohl členovi svého týmu pomoct lépe?“ Následně můžete scénku přehrát znovu tak, jak navrhují žáci, nebo nechat dělat „pomocníka“ některého z nich. 

2. Rozdělte žáky do dvojic, v každé dvojici bude jeden žák A a jeden žák B. Nejdřív dejte žákům A za úkol hledat slova v osmisměrce. Po 1 minutě vyzvěte žáky B, aby žákům A pomohli, a to nejlepším z následujících způsobů: 

a) Hledat slova místo nich. 

b) Poradit jim, jak by osmisměrku řešili sami. 

c) Hledat oba společně. 

d) Chvíli slova hledat sami, aby žákům A názorně ukázali, jak na to, a pak je nechat osmisměrku dokončit samotné. 

Následně vyzvěte žáky B, aby řekli, který postup si vybrali, a žáky A, aby zhodnotili, jak efektivně jim to pomohlo úkol dokončit.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Chvalte žáky před ostatními vždy, když si všimnete, že při skupinové práci pomáhají ostatním. 

2. Seznam způsobů, jak pomoct ostatním, z výuky kroku někam ve třídě vyvěste, abyste na něj mohli při týmové práci poukazovat. 

3. Když si při týmových úkolech všimnete, že žáci dělají něco, co nápomocné není, ptejte se jich: 

a) „Přemýšlel jsi o různých strategiích, kterými bys mohl spolužákovi pomoct?“ 

b) „Jakou strategií bys mu teď mohl pomoct nejlépe?“ 

c) „Jak bys mu mohl pomoct tak, aby se naučil tento úkol zvládat sám?“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby uvedli (písemně nebo ústně) co nejvíc strategií, jak pomoct druhému s jeho úkolem. 

• Opakujte aktivitu 1 z procvičování kroku s různými dvojicemi žáků a sledujte, jak se jim daří druhému pomáhat. 

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework