Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou vysvětlit, proč může být týmová práce v některých situacích efektivnější než práce samostatná. 

V předchozím kroku se naučili se spolužáky spolupracovat na větších úkolech a spravedlivě si je rozdělit. 

V tomto kroku se naučí uvažovat nejen o tom, jak spolupracovat, ale také o tom, kdy a proč je spolupráce výhodná.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit několik výhod týmové práce. 

Vysvětlit, že týmová práce je někdy potřeba k tomu, abychom stihli úkol splnit dobře a včas. 

Uvést několik příkladů úkolů, které je dobré dělat v týmu.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci dozvědí, že v týmu se nám může pracovat lépe a můžeme dosáhnout lepšího výsledku díky tomu, že dohromady máme víc znalostí, zdrojů a dovedností. 

Zaprvé zjistí, že díky tomu, že si v týmu rozdělíme jednotlivé úlohy, můžeme práci zvládnout rychleji. Zadruhé si uvědomí, proč je týmová práce nutná tehdy, když je potřeba dělat víc věcí zároveň. Nakonec přijdou na to, že je výhodné spojit různé nápady, znalosti a dovednosti. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jakým způsobem si můžeme v týmu rozdělit nějaký větší úkol, např. stavbu hradu z papíru. 

Vysvětlete žákům: „Některé úkoly se dělají v týmu lépe než samostatně: třeba když potřebujeme úkol splnit rychle, nebo když potřebujeme udělat víc menších věcí najednou.“ 

Uveďte jim příklad: „Např. když potřebujeme kamarádovi připravit narozeninovou oslavu a nemáme na to moc času, pomůže nám, když bude každý dělat něco: třeba balonky může nafukovat víc lidí najednou.“ 

Na základě toho samého příkladu vysvětlete, že více lidí má dohromady více znalostí, nápadů a dovedností. Např.: „Sám moc neumím péct dort, ale když nás bude víc, možná to někdo bude umět lépe, a já mohu zase třeba vyzdobit pokoj, což mi jde opravdu dobře.“ 

Doplňte, že ne vždy je týmová práce lepší než práce samostatná – záleží na situaci. Např. když máme za úkol přečíst si kapitolu z knížky nebo cvičit hru na klavír, je lepší dělat to samostatně. 

Můžete si pustit nějaké video, které zobrazuje týmovou práci (výměna pneumatik Formule 1 při závodech, práce u montážní linky v továrně), a na jeho základě diskutovat o tom, proč může být týmová práce výhodná.

Procvičování

1. Zadejte žákům nejdřív samostatně nějaký vizuální úkol na rychlost, např. hledat rozdíly mezi 2 obrázky nebo slova v osmisměrce. Kolik zvládnou najít za minutu? Potom jim zadejte další úkol stejného typu, tentokrát budou pracovat ve skupinkách. Můžete jim dát i specifičtější pokyny, např. každému žákovi zadat, na jakou část obrázku se má dívat. Následně se zeptejte: „V čem bylo lepší pracovat v týmu? Proč je to dobré, když máme málo času?“ 

2. Rozdělte žáky do skupinek a vyzvěte je, aby si představili, že mají za úkol nacvičit a zahrát divadelní představení nebo muzikál, a zamysleli se, jaké všechny možné úlohy a dovednosti jsou k tomu potřeba: někdo bude hrát, někdo vyrábět kostýmy, někdo nakreslí plakáty atd. Zeptejte se: „Proč by bylo dobré pracovat na takovém úkolu v týmu?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když žáci pracují na nějakém skupinovém úkolu, zeptejte se jich, proč je při něm týmová práce výhodnější než práce samostatná. 

2. Když jim různé aktivity zadáváte, nejdřív se vždy zeptejte, jestli si myslí, že je vhodnější plnit je samostatně, nebo v týmu.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby vysvětlili, jestli je vhodné plnit následující úkoly v týmu a proč: 

a) Napsat učiteli dopis o tom, co jsem dělal o víkendu. 

b) Vymýšlet program na závěrečnou školní slavnost. 

c) Vytvořit a vyzdobit si ve třídě nový čtecí koutek. 

Můžete žáky vyzvat, aby uvedli vlastní příklady toho, kdy je, nebo není týmová práce vhodná. 

Jak dobře žáci rozumějí výhodám týmové práce, můžete zhodnotit podle jejich odpovědí na otázky z posilování dovednosti.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework