Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 15 žáci dokážou rozpoznat schopnosti ostatních členů týmu a navzájem si s nimi poskytnout zpětnou vazbu zaměřenou na zlepšení výkonu celého týmu. 

V předchozím kroku se naučili zhodnotit výkon vedoucího týmu a aktivně ho podpořit tak, aby to přispělo ke zlepšení výsledků celého týmu. 

V tomto kroku budou dále rozvíjet schopnost hodnotit výkon členů i vedoucího týmu a zjistí, jak může vzájemná zpětná vazba přispět k rozvoji jednotlivců i týmu jako celku.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jak může zpětná vazba pomoct jednotlivci i týmu ke zlepšení. 

Vysvětlit, co zahrnuje konkrétně zaměřená, konstruktivní zpětná vazba. 

Umět v rámci týmu poskytovat i přijímat konstruktivní zpětnou vazbu.

Výuka kroku

V předchozích krocích se žáci naučili vyhodnotit silné stránky týmu jako celku a podpořit svého vedoucího. 

V tomto kroku se budou soustředit na vzájemnou zpětnou vazbu mezi členy týmu. Aby mohli ostatním členům dát promyšlenou, konstruktivní zpětnou vazbu, musí porozumět tomu, jak důležité je znát vlastní kvality a mít možnost poskytnout zpětnou vazbu ostatním, a zároveň také spojit dohromady všechno, co se už naučili. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už znáte. Zeptejte se žáků: „Co všechno už víte o tom, jak zjistit silné stránky ostatních a přispět ke zlepšení výkonu svého týmu?“ Nápady zaznamenávejte. Případně napovězte: „Můžeme se zeptat lidí, kteří se členy našeho týmu spolupracovali dříve, pozorovat jejich práci, poslouchat, co o svých schopnostech a zájmech sami říkají.“ 

Zeptejte se žáků: „Kdy jste dali členům svého týmu nějakou zpětnou vazbu? Jaký to mělo dopad na týmovou práci?“ 

Vyzvěte žáky, aby nejdřív diskutovali mezi sebou a potom vám řekli, co je podle jejich názoru „konkrétní“ a „konstruktivní“ zpětná vazba. 

Na příkladu jim názorně předveďte, jak konkrétní a konstruktivní zpětná vazba vypadá: „Máš výborné organizační schopnosti, kterými jsi přispěl k dobrému naplánování týmové práce. Víc soustředit by ses příště mohl na to, abys 

ostatním dával jasné a jednoznačné pokyny, např. konkrétní termíny, aby každý přesně věděl, co má dělat.“


Procvičování

1. Rozdělte žáky do týmů po 4–6, ideálně tak, aby se v nich navzájem dobře znali. Nechte žákům 3–4 minuty na to, aby si samostatně promysleli a zapsali na papírek, v čem jsou dobří a v čem by se naopak mohli zlepšit. Potom každý svůj papírek složí a umístí doprostřed stolu. Následně si každý jeden z papírků vylosuje a zkusí poznat, komu z týmu patří. Aby se při tom skutečně zaměřili na schopnosti daného člena týmu, zeptejte se jich: „Co víte o schopnostech ostatních členů svého týmu? Podle jakých informací jste rozhodli, komu papírek patří?“ 

2. S celou třídou diskutujte o tom, jak by mohl znít návod pro poskytování konstruktivní zpětné vazby ostatním členům týmu. 

3. Rozdělte žáky do dvojic tak, aby byli ve dvojici s někým, s kým nedávno spolupracovali v týmu. Vyzvěte je, aby si navzájem dali na tuto týmovou práci zpětnou vazbu na základě návodu, který třída vymyslela v předchozí aktivitě. Každý žák má za úkol si zpětnou vazbu, kterou dostal, zaznamenat a uvažovat o tom, co na jejím základě zlepší.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Po skončení týmových aktivit žákům dávejte prostor k zamyšlení a zpětné vazbě. 

2. Uveďte žákům příklady toho, kdy zpětná vazba od kolegů pomohla vám: „Dostal jsem zpětnou vazbu, že při přednášení pořád přecházím tam a zpátky, což může posluchače rušit, takže bude lepší, když se naučím stát na místě.“ 

3. Návod k poskytování zpětné vazby si někam vyvěste, aby se jím žáci mohli inspirovat při všech možných předmětech a aktivitách.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Po dokončení aktivity 3 z procvičování kroku žáky vyzvěte, aby se navzájem ohodnotili pomocí následujících otázek: „Byla má zpětná vazba dostatečně konkrétní a konstruktivní? V čem byla pro tebe užitečná?“ 

Sledujte, jak se žákům daří dávat zpětnou vazbu různým spolužákům.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework