Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 8 žáci chápou, že do řešení týmových úkolů je potřeba zahrnout všechny členy týmu a aktivně všechny povzbuzovat, aby přispěli k týmové diskuzi. 

V předchozím kroku se naučili ocenit nápady ostatních členů týmu a dělat kompromisy, aby tým dospěl ke společnému rozhodnutí. 

V tomto kroku se naučí přispět k pozitivní týmové dynamice tak, aby nebyl žádný člen vyloučen ze společného rozhodování.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, proč je důležité, aby se společných diskuzí účastnili všichni členové týmu. 

Používat strategie, kterými všechny členy týmu povzbudím, aby ke společné diskuzi přispěli.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci začínají seznamovat s týmovou dynamikou. První fází je pochopení toho, že je důležité, aby byli do týmových aktivit zahrnuti všichni členové týmu. Zjistí, jak ocenit nejen jednotlivé nápady členů, ale jak podpořit výkon týmu jako celku. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Člen musí cítit motivaci přispět.

Definujte si, co je to „motivace“: „Důvod, proč chci něco dělat.“ 

Vysvětlete: „Naši motivaci může ovlivnit mimo jiné to, jestli ostatní členové týmu oceňují naše příspěvky. Kdyby např. váš tým udělal nějaké důležité rozhodnutí bez vás, měli byste nejspíš menší motivaci dál týmu pomáhat.“ 

Zeptejte se žáků, proč může mít člen týmu pocit, že k týmové diskuzi nemůže přispět. Např.: ostatní členy týmu moc nezná, nebo má pocit, že toho o tématu, o kterém tým diskutuje, moc neví. Návrhy zaznamenávejte. 

Uveďte žákům následující seznam strategií, jimiž mohou ostatní členy týmu povzbudit, aby ke společné diskuzi přispěli: 

a) Přímo se zeptat: „Petře, co si o tom myslíš ty?“ 

b) Dát na výběr z možností: „Martine, je podle tebe lepší možnost A, nebo možnost B?“ 

c) Pomoct jim rozvést svou myšlenku otázkou: „To znělo jako dobrý nápad, Leni, mohla bys to popsat podrobněji?“

d) Dohodnout se, že mluvit bude vždycky jenom ten, kdo má v ruce nějaký předmět (např. míč), což umožní, aby se členové týmu nepřekřikovali. 

e) Ve sdělování svých názorů se střídat, aby názor vyslovil každý člen týmu. 

Zeptejte se žáků, jestli je napadají další možnosti, jak pomoct ostatním zapojit se do společné diskuze, a návrhy zaznamenávejte.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. Vyzvěte je, aby sepsali vlastní pravidla správné týmové diskuze, které se účastní všichni členové týmu. Následně si pusťte nějaké video týmové diskuze (např. z nějakého soutěžního pořadu) a týmy vyzvěte, aby sledovaly, jestli tým ve videu jejich pravidla dodržuje. Zeptejte se: „Co tým dělal pro to, aby všichni členové přispěli ke společné diskuzi? Měl by něco dělat lépe? Jaké používal strategie?“ 

2. Rozdělte žáky do týmů po 3–5. Každému týmu zadejte jinou strategii z výuky kroku, jak do společné diskuze zahrnout všechny své členy (např. tým 1: přímo se jich ptá na názor, tým 2: kdo mluví, drží v ruce nějaký určený předmět atd.). Dejte týmům 5 minut na to, aby společně diskutovaly a rozhodly, jestli by se ve všech školách měly povinně nosit uniformy. Každý tým při tom musí využívat přidělenou strategii. Nakonec se žáků zeptejte: „Účastnili se diskuze všichni členové týmu? Pomohla vám přidělená strategie? Proč? Proč ne?“ 

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Ve třídě vyvěste strategie z výuky kroku nebo pravidla správné týmové diskuze, která žáci sestavili v aktivitě 1 z procvičování kroku, a připomínejte je žákům před týmovými úkoly, v nichž bude potřeba spolu diskutovat. 

2. Sami při běžné výuce předveďte, jak zahrnout do společné diskuze všechny: vyvolávejte různé žáky, a nejen ty, kteří se hlásí. 

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Sledujte, jestli se týmových diskuzí účastní všichni členové týmů a jestli žáci povzbuzují ostatní, aby také do diskuze přispěli. 

Dejte žákům za úkol písemně vypracovat aktivitu 1 z procvičování kroku, abyste zjistili, jestli dobře rozumí různým strategiím pro zahrnutí ostatních do skupinové diskuze.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework