Týmová práce

První kroky výuky této dovednosti jsou zaměřeny na porozumění tomu, proč je užitečné pracovat v týmu.

Následně se žáci budou učit, jak být efektivním členem týmu: dozvědí se, jak správně podporovat ostatní a jak zajistit, aby tým při rozhodování bral v úvahu názory všech členů.

Od kroku 9 se budou učit chápat a řídit týmovou dynamiku tak, aby se tým vyhnul konfliktům. Nakonec zjistí, jak zhodnotit výkon týmu, aby mohli pracovat na zlepšení.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 si žáci při týmové práci dokážou brát na starost různé úkoly. 

V předchozím kroku si uvědomili, proč je v některých situacích týmová práce lepší než práce individuální. 

V tomto kroku se naučí, že aby tým fungoval efektivně, musí každý své úkoly plnit a každý také musí být ochotný vzít si na starost různé druhy úkolů.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, že nejdůležitější je splnit celý týmový úkol. 

Vysvětlit, proč je potřeba být ochotný brát si v týmu na starost různé úkoly. 

Dokončit úkoly, které mají na starosti.

Výuka kroku

V tomto kroku se žáci naučí tři věci: zaprvé, že splnění týmového úkolu je důležitější než individuální preference, takže může být potřeba dělat kompromisy, zadruhé, že je potřeba být ochotný vzít si na starost různé úkoly, a zatřetí, že je potřeba plnit své úkoly zodpovědně. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků: „Proč je někdy lepší pracovat v týmu než pracovat samostatně?“ 

Vysvětlete žákům, že při týmové práci musí být hlavním cílem všech splnit týmový úkol – to je důležitější, než co by chtěl dělat každý z členů týmu zvlášť. 

Vysvětlete, že to znamená, že ne vždy můžeme dělat to, co bychom dělali nejraději: „Kdybychom např. chtěli vymyslet a nacvičit divadelní hru, nemohli by všichni hrát hlavní roli: bylo by potřeba rozdělit si mezi sebe všechny role a různé další úlohy.“ 

Vysvětlete, že vzít si na starost nějaký úkol znamená převzít zodpovědnost za jeho splnění. 

Definujte si, co znamená „převzít za nějaký úkol zodpovědnost“: „zajistit, že ho sám splním nebo zařídím, že mi ho někdo splnit pomůže.“ 

Vysvětlete to na zmíněném příkladu divadelní hry. Zeptejte se žáků: „Kdybyste měli na starosti kostýmy, co všechno by bylo potřeba zajistit?“ Možné odpovědi jsou třeba „vzít hercům míry“, „sepsat si seznam potřebných kostýmů“, „sehnat kostýmy“ apod.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek po 3–4. Dejte jim za úkol nakreslit dům, vybarvit ho a pojmenovat. Řekněte jim, že každému zadáte konkrétní úlohu: 

a) První pokus: Všem žákům zadejte úlohu dům vybarvit. Nechte je 2 minuty pracovat a potom se zeptejte: „Co se stalo, když jste měli za úkol všichni to samé? Povedlo se vám dům dokončit?“ 

b) Druhý pokus: Každému zadejte jinou úlohu: nakreslit obrysy, obrázek vybarvit, dům pojmenovat. Znovu jim na splnění dejte 2 minuty. Zeptejte se, jak to šlo tentokrát: „Šlo vám to lépe, když měl každý zadanou jinou úlohu?“ 

2. Celé třídě dejte za úkol zamyslet se nad tím, co by se dalo dělat v následujících situacích: 

a) Jeden člen týmu nechce svůj úkol splnit. 

b) Jeden člen týmu svůj úkol splnit neumí nebo nemůže. 

c) Jeden člen týmu svůj úkol plnit začne, ale pak odejde, dříve než ho dokončí. 

3. Vysvětlete, že převzít za své úkoly zodpovědnost znamená, že je všichni poctivě splní. Proto řešením bodů a) a c) nemůže být, že za tohoto člena jeho úkol udělá někdo jiný. 

4. Vytvořte si jednoduchou „výrobní linku“ na výrobu narozeninových přání. Žáci budou v řadě za sebou plnit následující kroky: 

a) Jeden bude překládat kartičky a psát na vnější stranu. 

b) Jeden bude psát přání dovnitř. 

c) Jeden bude vybarvovat. 

d) Jeden bude na zadní stranu psát jméno týmu.

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Chvalte přede všemi žáky, když si ochotně vezmou na starost jakýkoli úkol, který je potřeba v rámci týmové práce splnit, nebo když si navzájem pomohou, aby úkoly úspěšně dokončili: „Výborně, Ondra poprosil Káju o pomoc s kreslením, aby zajistil, že svůj úkol stihne splnit, a Kája mu pomohla.“ 

2. Před začátkem skupinových úkolů napište na tabuli jednotlivé dílčí úlohy a vyzvěte žáky, aby rozhodli, kdo si kterou vezme na starost. Kdo svou úlohu splní, může ji na tabuli odškrtnout / napsat k ní své jméno.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům týmový úkol a rozdělte mezi ně dílčí úlohy. Zjistěte, jestli jsou ochotni přijmout úlohu, i když si ji nevybrali. 

Zeptejte se žáků, co znamená „převzít zodpovědnost“, a dejte jim na výběr z následujících možností: 

a) Splnit úkol sám. 

b) Zajistit, že úkol splním, i kdyby bylo potřeba, abych někoho poprosil o pomoc (správně). 

c) Zařídit, aby někdo úkol splnil za mě.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework