Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou rozdělit práci tak, aby měl každý člen týmu nějaký úkol, a poznají, když některý člen týmu potřebuje podporu nebo asistenci. 

V předchozím kroku se naučili vyjádřit, jak se cítí jednak oni sami, jednak ostatní členové jejich týmu, a projevovat tak základní míru empatie a vnímavosti vůči druhým. 

V tomto kroku zjistí, jak přidělovat v rámci týmu úkoly a jak ostatní členy týmu podpořit.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, proč je potřeba rozdělit si v týmu úkoly. 

Umět jako vedoucí týmu rozdělit úkoly mezi všechny členy. 

Popsat, podle jakých emocí poznáme, že někdo potřebuje pomoc.

Výuka kroku

V tomto kroku navážeme na krok předchozí. Žáci se naučí a procvičí si dvě dovednosti: zaprvé spravedlivě rozdělit úkoly mezi všechny členy svého týmu, zadruhé jak na základě toho, co už vědí o různých emocích, poznat, že některý člen týmu potřebuje pomoc. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Zeptejte se žáků: „Proč může být dobré rozdělit v týmu velký úkol mezi jednotlivé členy? Proč by měl mít každý člen týmu přidělený nějaký úkol?“ Návrhy zaznamenávejte. 

Popište žákům nějaký skutečný nebo fiktivní příklad toho, jak se dá v týmu velký úkol rozdělit mezi všechny členy. Např.: „Ve třídě je velký nepořádek a s úklidem mi mají pomoct 4 žáci. Po zemi se válí psací potřeby, koše na recyklovaný odpad jsou plné a pod umyvadlem je rozlitá voda. Můžu tedy třeba jednomu žákovi dát za úkol posbírat psací potřeby, jednomu vytřít zem pod umyvadlem a dvěma vynést koše, protože na to je potřeba víc lidí. Tak bude mít každý co na práci.“ 

Dejte žákům nějaký další podobný příklad, tentokrát ale nechejte rozdělení úloh na nich. Když navrhují takové úkoly, které jsou na jednoho člověka moc náročné, napovězte jim. 

Připomeňte si, co už jste se naučili: zeptejte se žáků, jak poznají, že někdo prožívá nějakou konkrétní emoci, např. je otrávený nebo unavený (viz kroky 1 a 2).

Vysvětlete žákům, že když na někom některou z těchto emocí rozpoznáme, může to znamenat, že potřebuje pomoc.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do dvojic a dejte jim na výběr z několika různých úkolů: upéct a ozdobit dort, postavit model domu, uklidit stůl po jídle. Vyzvěte dvojice, aby si jeden z nich vybraly a vytvořily si myšlenkovou mapu všech různých úkonů, které tento úkol zahrnuje. Potom jim řekněte, že dostanou na splnění úkolu tým 4 lidí a že mají rozhodnout, jak jednotlivé úkony mezi ně rozdělí. Zdůrazněte, že úlohy je potřeba rozdělit mezi členy týmu spravedlivě, aby toho žádný neměl na starosti příliš moc ani málo. Případně se mohou také zamyslet nad tím, v jakém pořadí je potřeba jednotlivé úkony provést a jestli to bude mít nějaký vliv na to, jak je mezi členy týmu rozdělí. 

2. Předveďte žákům několik způsobů, jak vyrobit a jednoduše ozdobit papírový klobouk. Rozdělte žáky do malých týmů a určete jejich vedoucí. Vedoucí má za úkol s týmem prodiskutovat, na kterém modelu klobouku se shodnou, z jakých úkonů se bude skládat postup výroby a zdobení, a rozdělit práci mezi členy týmu. Následně týmy budou soutěžit, který zvládne vyrobit nejvíc klobouků za 15 minut. Během vyrábění žáky dvakrát zastavte a vyzvěte vedoucí týmů, aby zkontrolovali, jestli někdo z členů jejich týmu nepotřebuje pomoc. Následně s žáky o úkolu diskutujte: „Povedlo se vám váš přidělený úkol splnit? Potřebovali jste při něm s něčím pomoct? Neměli jste toho na práci víc než ostatní členové týmu? Jestli někdo z vašeho týmu potřeboval nějakou pomoc, jak jste to poznali?“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

1. Když mají žáci za úkol uklidit třídu po nějaké aktivitě, vyzývejte je, aby si rozvrhli, co všechno je potřeba udělat, a jednotlivé úkoly si rozdělili. Když některý žák pomůže jinému, pochvalte ho za to a popište to ostatním (např. jeden už má hotovo, a tak pomůže dokončit práci jinému). 

2. Než žáci začnou pracovat na nějakém týmovém úkolu, vyzvěte je, aby vyjmenovali různá slova, věty, výrazy tváře nebo jednání, která mohou značit, že někdo potřebuje s tímto úkolem pomoct. Např.: „Kdyby Kája odhodila svůj papír na zem, nejspíš by to znamenalo, že je frustrovaná, protože ji nenapadá, co vyrobit, a potřebuje pomoc.“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Zadejte žákům nějaký jednoduchý úkol, který má více částí, a vyzvěte je, aby si vytvořili jednoduchý plán, jak by jednotlivé úkony rozdělili mezi členy týmu. 

Pozorujte žáky při týmových úkolech a zaměřte se na to, jestli dokážou členům svého týmu pomoct, když jim něco nejde.

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework