Vůdčí schopnosti

V prvních krocích výuky vůdčích dovedností žáky učíme rozvíjet empatii: nejdříve zjišťují, jak popsat své vlastní pocity a následně pocity ostatních. V další fázi si osvojují schopnost podporovat druhé při rozhodování a dokončování úkolů.

Od kroku 8 se učí identifikovat silné stránky a zájmy lidí, které vedou, aby na základě těchto informací dokázali svůj tým efektivně motivovat.

V posledních krocích se dozvídají o různých stylech vedení lidí, jejich přednostech a omezeních a o tom, jak se dají přizpůsobit různým situacím.

Text Link

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou v roli vedoucího řešit neshody mezi členy svého týmu. 

V předchozím kroku se naučili přispět do týmové diskuze tak, aby se členové shodli na tom, co podniknou. 

V tomto kroku se naučí jakožto vedoucí týmu rozhodovat spory.

Dílčí cíle kroku

Vysvětlit, jak se lidé cítí, když mají mezi sebou nějaký spor. 

Popsat různé strategie, pomocí nichž lze neshody vyřešit, a ukázat, že je umí použít. 

Výuka kroku

V tomto kroku, který navazuje na krok předchozí, se žáci dozvědí, jak se lidé cítí když mají mezi sebou nějaký spor, a jakými strategiemi mohou vyřešit neshody mezi členy svého týmu. 

Při výuce tohoto kroku postupujte následovně: 

Diskutujte s žáky o tom, z jakých příčin může dojít v týmu k neshodám. Na začátek jim uveďte příklad: „Možná jste se někdy v týmu nemohli shodnout třeba na tom, jak ho pojmenujete.“ 

Vyzvěte žáky, aby se zamysleli nad nějakou situací, kdy se v týmu nemohli shodnout. Zeptejte se: „Jak jste se kvůli tomu cítili? Co se dělo dál? Povedlo se vám spor nějak vyřešit?“ Vysvětlete, že nevyřešené spory mohou vést k nepříjemným pocitům a bránit týmu v plnění zadaného úkolu. 

Pokud žáky napadne příklad nějaké situace, kdy se jim povedlo určitý spor vyřešit, diskutujte na jeho základě o různých strategiích, které se k řešení neshod dají použít. 

Připomeňte si, co už jste se naučili. Zeptejte se žáků na různé strategie, pomocí nichž se můžeme v týmu shodnout na společném postupu. Vyzvěte je, aby zkusili vysvětlit, jak by se daly použít také k řešení sporů. Např. v případě, že se členové hádají, jak postupovat, mohou: hlasovat a dohodnout se, že se všichni budou řídit výsledkem hlasování, nebo třeba zkombinovat názory všech tak, aby vznikl nějaký nový nápad, případně se dohodnout, že tentokrát rozhodne jeden člen týmu a příště zase jiný.

Procvičování

1. Rozdělte žáky do skupinek a dejte jim za úkol společně vymyslet alespoň čtyři způsoby, jak vyřešit neshodu v týmu (mohou uvést i strategie z výuky kroku). Následně všichni společně diskutujte o tom, jaké mají jednotlivé nápady skupinek výhody a nevýhody. Potom dejte skupinkám za úkol společně své nápady seřadit od nejlepšího po nejhorší. Připomeňte jim, že kdyby se na pořadí nemohli shodnout, mohou hned některý z nápadů vyzkoušet v praxi. Nakonec žáky vyzvěte, aby vám finální pořadí sdělili, a aby ti, kteří s tímto pořadím nesouhlasili, řekli, jak se cítí. 

2. Uspořádejte skupinovou diskuzi, při níž žáci budou moct využít některé ze strategií, které uvedli ve svém seznamu. Rozdělte je do skupinek a zadejte jim seznam osmi osob: zdravotní sestra, otec v domácnosti, herec, farmář, pilot, učitel, vývojář aplikací a řidič. Skupinkám dejte za úkol z tohoto seznamu vybrat tři lidi, kteří poletí raketou na planetu v daleké galaxii, kde založí novou společnost. Nechte skupinky 5 minut diskutovat a připomeňte jim, aby používaly rozhodovací strategie. Následně vedoucí každé skupinky celé třídě sdělí, jak se rozhodli a proč, případně jaké strategie použili, pokud řešili nějaké neshody. Úkol můžete ztížit tím, že během 5 minut, kdy žáci rozhodují, jim sdělíte o každé z osmi osob nějakou novou informaci, např.: „Zdravotní sestra pracuje u zubaře, otec v domácnosti je zároveň expertem na to, jak přežít v náročných podmínkách.“

Posilování dovednosti

Následující strategie zapojte do běžné výuky, aby žáci mohli nové schopnosti využít v praxi. 

3. Než žáci začnou pracovat na nějakém týmovém úkolu, vždy si s nimi nejdřív připomeňte strategie pro řešení sporů, které se naučili. Můžete si je také někde vyvěsit, aby je měli před očima. 

4. Když si všimnete, že žáci pomocí nějaké strategie efektivně vyřešili nějaký spor, pochvalte je a popište to ostatním: „Lucčin tým se shodl na tom, že nechá o dalším postupu rozhodnout Pavlínu, protože neměla příležitost rozhodovat minule. Díky tomu může tým rychle pracovat na svém úkolu dál. Výborně, Lucko!“

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

Vyzvěte žáky, aby napsali seznam různých strategií pro řešení neshod. 

Pusťte si video, ve kterém se nějaký tým o něčem hádá. Vyzvěte žáky, aby týmu napsali dopis, v němž mu poradí, jak neshody vyřešit. 

Pozorujte, jak si žáci vedou při skupinových aktivitách (např. aktivitě 2 z procvičování kroku): využívají strategie efektivně? Používají různé, nebo vždy tu samou?

Metodika Skills Builder je chráněna licencí Creative Commons Uveďte původ-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní Veřejná licence. Pokud sdílíte obsah metodiky, uveďte následujícím způsobem její původ : Ravenscroft, T.M. (2020), Skills Builder Universal Framework of Essential Skills, London: Skills Builder Partnership at www.skillsbuilder.org/framework